W dniu 23 kwietnia 2019 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Koła SKwP w Wadowicach, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2015-2018 i uchwalenia programu działania na lata 2019-2022 oraz wyboru Zarządu Koła, w składzie:

  • Weronika Zaczyńska               Prezes
  • Justyna Krawczyk                    Sekretarz
  • Anna Steczek                            Skarbnik
  • Małgorzata Szczypek              Członek
  • Anna Piela                                  Członek

Koło w Wadowicach jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Koła.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl