W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Wadowicach, które dokonało m.in. podsumowania kadencji poprzednich władz i uchwalenia programu działania na lata 2023-2026 oraz wyboru Zarządu Oddziału, w składzie:

  • Weronika Zaczyńska               Prezes
  • Anna Steczek                            Sekretarz
  • Małgorzata Szczypek              Skarbnik
  • Małgorzata Czop                      Członek
  • Renata Lipka                             Członek

Oddział w Wadowicach jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl