W dniu 24 stycznia 2023 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Tarnowie, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2019-2022 i uchwalenia programu działania na lata 2023-2026 oraz wyboru Zarządu Oddziału, w składzie:

  • Jadwiga Jakubowska-Babiarz               Prezes
  • Dariusz Skotnicki                                      Sekretarz
  • Bożena Ciurej                                             Skarbnik
  • Paweł Kraj                                                   Członek
  • Edyta Kawa                                                Członek

Oddział w Tarnowie jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl