W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Tarnowie, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2015-2018 i uchwalenia programu działania na lata 2019-2022 oraz wyboru Zarządu Oddziału, w składzie:

  • Jadwiga Jakubowska Babiarz                 Prezes
  • Magdalena Barnaś                                     Sekretarz (do 15.01.2020 r. )
  • Edyta Kawa                                                   Skarbnik
  • Paweł Kraj                                                     Członek
  • Dariusz Skotnicki                                        Członek

Oddział w Tarnowie jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl