W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Olkuszu, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2015-2018 i uchwalenia programu działania na lata 2019-2022 oraz wyboru Zarządu Oddziału, w składzie:

  • Regina Trepka             Prezes
  • Maria Wąś                    Sekretarz
  • Stanisława Tracz         Skarbnik
  • Maria Jałowiec            Członek
  • Tatiana Perek              Członek

Oddział w Olkuszu jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl