W dniu 27 stycznia 2023 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Olkuszu, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2019-2022 uchwalenia programu działania na lata 2023-2026 oraz wyboru Zarządu Oddziału, w składzie:

  • Regina Trepka                          Prezes
  • Małgorzata Waszczyńska     Skarbnik
  • Maria Jałowiec                        Sekretarz

Oddział w Olkuszu jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl