Po wojnie w nowych warunkach ustrojowych organizacja pn. „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” działała do 1949 r., kiedy została przez ówczesne władze zlikwidowana i reaktywowana dopiero po wydarzeniach w 1956 r. Od tego czasu stale się rozwijając i obejmując zasięgiem organizacyjnym kolejne miasta i środowiska branżowe. Prezesami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego (Okręgowego) w Krakowie byli kolejno: Kazimierz Sowa (w latach 1948-49 i 1958-71), Stanisław Kaim (1971-1976), Marian Marchewka (1976-1983), Józef Uryga (1983-2008), Bronisław Micherda (2008-2016). Obecnie od 2016 r. funkcję prezesa pełni Łukasz Górka.

Władze okręgowe w Krakowie wielokrotnie zmieniały swoją siedzibę, ażeby w końcu osiąść we własnym lokum, najpierw przy ul. Małej 3 a następnie w obecnej siedzibie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19. Aktualnie Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie skupia niespełna 3.000 (2 miejsce w kraju) członków zwyczajnych zrzeszonych w oddziałach w: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie, Olkuszu i Wadowicach. Działalność Oddziału wspomaga ponad 150 firm i instytucji członków wspierających SKwP. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie rachunkowości a członkami wspierającymi – jednostki gospodarcze i instytucje zainteresowane rozwojem rachunkowości i działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom poszerzył i unowocześnił swoją ofertę edukacyjną zarówno w Krakowie jak i w oddziałach. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług szkoleniowych było uzyskanie w dniu 24 września 2014 r. przez Oddział Okręgowy w Krakowie i jego 6 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego SKwP – znaku jakości „Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”. Znak ten, przyznawany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na 3 lata, Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie odnowił ponownie w 2017 r. i 2020 r. W latach pandemii koronawirusa  (2020-2021) placówki oświatowe Ooddziału Okręgowego w: Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olkuszu i Tarnowie prowadziły działalność szkoleniową głównie w formie zdalnej wykorzystując do tego najnowocześniejsze metody pracy dydaktycznej on-line. Największym sukcesem szkoleniowym zakończonej kadencji 2019-2022 w Oddziale Okręgowym w Krakowie było wdrożenie jednolitego standardu egzaminacyjnego dla kursów I st. certyfikacji SKwP w całej Polsce i przygotowanie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie procesów księgowych”, wg Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Organizacyjnym sukcesem było powstanie w Wadowicach 7-go już Oddziału SKwP oraz utworzenie: Klubu Właścicieli Biur Rachunkowych, Klubu Księgowych i Zarządców Nieruchomości i Klubu Księgowych Organizacji Pozarządowych.

W dniu 10 maja 2023 r.  w Krakowie odbył się już XX (w ponad 85-letniej historii O/O) Okręgowy Zjazd Delegatów SKwP z udziałem ponad 100 delegatów i członków honorowych. Zarząd Główny SKwP reprezentował jego prezes Jerzy Koniecki, który m.in. dokonał wręczenia złotej z diamentem, złotych i srebrnych odznak „Zasłużony w rozwoju SKwP” zaangażowanym działaczom Oddziału Okręgowego w Krakowie. Na XX OZD dokonano podsumowania kadencji 2019-2022, uchwalono program działania na lata 2023-2026 oraz dokonano wyboru władz okręgowych: 9-osobowego Zarządu, 5-osobowej Okręgowej Komisji Rewizyjnej i 3-osobowego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Składy osobowe tych organów z funkcjami ich członków znajdują się w zakładce Władze

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001