Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie . Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na terenie Małopolski. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Oddziału Okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

W/w władze wybierane są co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie wybrany w dniu 10.05.2023 r. na kadencję 2023-2026 stanowią:

Prezydium Zarządu:

prezes - dr Łukasz Górka
wiceprezes - Kazimierz Jarosz
wiceprezes - dr Małgorzata Szulc
skarbnik - Joanna Czyżycka
sekretarz -  dr Paweł Zieniuk

Członkowie Zarządu:

dr Krzysztof Jonas
Karolina Marzec - Balinow
dr Anna Staszel
Sławomir Szuba

W skład Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie wchodzą również prezesi zarządów oddziałów tj.:

Łukasz Brzózka – Oddział w Chrzanowie
prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński – Oddział w Krakowie
Marek Bułat – Oddział w Nowym Sączu
Elżbieta Kozielec – Oddział w Nowym Targu

Regina Trepka – Oddział w Olkuszu

Jadwiga Jakubowska Babiarz – Oddział w Tarnowie

Weronika Zaczyńska - Oddział w Wadowicach

 

Okręgową Komisję Rewizyjną wybraną w dniu 10.05.2023 r. na kadencję 2023-2026 stanowią:

przewodniczący – Stanisław Gładysz
wiceprzewodniczący – Marian Palka

członek - Barbara Gablankowska

członek – Bożena Pietrzyk
członek – Małgorzata Wojs

Okręgowy Sąd Koleżeński wybrany w dniu 10.05.2023 r. na kadencję 2023-2026 stanowią:

przewodniczący – Andrzej Piwowarczyk

wiceprzewodniczący - Maciej Gnela

członek – prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001