Zarząd Oddziału Okręgowego wybrany w dniu 22.05.2019 r. na kadencję 2019-2022 stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes - dr Łukasz Górka
Wiceprezes - Kazimierz Jarosz
Wiceprezes - dr Małgorzata Szulc
Skarbnik - Joanna Czyżycka
Sekretarz -  prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior

Członkowie Zarządu:

Barbara Gablankowska
dr Krzysztof Jonas
Karolina Marzec - Balinow
Urszula Prochwicz
Małgorzata Szwed
dr Paweł Zieniuk

W skład Zarządu Oddziału Okręgowego wchodzą również prezesi Zarządów Oddziałów tj.:

Łukasz Brzózka – Oddział Chrzanów
prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński – Oddział Kraków
Regina Trepka – Oddział Olkusz
Marek Bułat – Oddział Nowy Sącz
Elżbieta Kozielec – Oddział Nowy Targ
Jadwiga Jakubowska Babiarz – Oddział Tarnów

Weronika Zaczyńska - Oddział Wadowice

 

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Stanisław Gładysz
Wiceprzewodniczący – Marian Palka
Członek – Bożena Pietrzyk
Członek –  Józef Ścisłowicz
Członek – Małgorzata Wojs

Okręgowy Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - Michalina Berlińska

Wiceprzewodniczący - Maciej Gnela

Członek - Stanisława Góral-Żurawlew

Członek - Helena Głowacka

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod