W tym miejscu naszej strony internetowej zamieszczamy ważne dokumenty i informacje dot. jakości naszego kształcenia i dobrych praktyk stosowanych w Oddziale i całym Stowarzyszeniu. Informacje te są dedykowane  Kandydatom i Uczestnikom naszych kursów oraz usług doradczych, Członkom Stowarzyszenia i Księgowym niezrzeszonym oraz innym Interesariuszom Oddziału Okręgowego w Krakowie.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001