„Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora.

Opłaty za szkolenie  (przelewem lub w kasie O/O gotówką albo kartą płatniczą) :

W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: pierwsza rata musi stanowić nie mniej niż 50% całej opłaty i jest płatna przed rozpoczęciem kursu. Pozostała część może zostać uregulowana  najpóźniej w połowie kursu.

W przypadku gdy płatnikiem jest firma obowiązuje jednorazowa wpłata 100% ceny, przed rozpoczęciem kursu.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod