Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapewnia możliwość:

 • rozwoju zawodowego,
 • poszerzenia wiedzy praktycznej,
 • zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi w rachunkowości, finansach i podatkach,
 • integracji ze środowiskiem osób związanych z rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi.

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zrzeszeni w Oddziale Okręgowym w Krakowie mają prawo do bezpłatnego:

 • uczestnictwa w systematycznie organizowanych odczytach i prelekcjach,
 • korzystania z konsultacji zbiorowych i telefonicznych,
 • korzystania z czytelni z fachową literaturą i elektronicznymi programami: „LEX” i „Vademecum Głównego Księgowego”,
 • uczestnictwa w Programie „Profesjonalny księgowy” – dobrowolnym, nieodpłatnym wsparciu członków SKwP w celu wszechstronnego rozwoju zawodowego,
 • korzystania z przygotowanych wyłącznie dla Członków materiałów zamieszczonych na stronie internetowej,
 • otrzymywania drogą e-mailową bieżących informacji wewnątrzorganizacyjnych,
 • udziału w organizowanych dla Członków spotkaniach integracyjnych (pikniki, spotkania opłatkowe itp.).

Dzięki uczestniczeniu w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jego członkowie mają:

 • możliwość podzielenia się swoim spostrzeżeniami i uwagami, m.in. na konsultacjach zbiorowych i w komisjach problemowych
  okazję uzyskania odpowiedzi na nurtujące problemy zawodowe,
 • szansę pogłębienia swojej wiedzy dzięki zapraszanym prelegentom z wieloletnim doświadczeniem,
 • sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
 • możliwość zjednoczenia się z szeroką grupą osób - profesjonalistów - mających kwalifikacje w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.

Dodatkowym atutem członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jest skupienie księgowych w jednej organizacji, dzięki czemu stworzona jest płaszczyzna do integracji osób pracujących w różnych firmach i branżach, a mających podobne wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce umożliwia pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001