24 edycja

"Konkursu wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół średnich" już za nami

 

W roku szkolnym 2020/21 zorganizowana została przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie 24 edycja konkursu w zmienionej formie, z uwagi na panująca pandemię COVID-19. Konkurs przeprowadzony został z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

W dniu 02.12.2020 r. odbył się I szkolny (pisemny) etap, w którym wzięło udział 270 uczniów z 20 szkół. Do II etapu kwalifikowały się osoby (po jednej z każdej szkoły), które uzyskały najwyższe punktacje. W II etapie konkursu, który odbył się 20.01.2021 r. w formie online, przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS, uczestniczyło 18 uczniów z 16 szkół. Uczniowie odpowiadali na 3 pytania, które ujęte zostały w dwóch zestawach. Na pierwszy zestaw odpowiadało 9 uczniów i tyle samo na drugi zestaw. W tym roku po raz kolejny organizowaliśmy Konkurs wspólnie z Partnerem – Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Konkurs oceniała Komisja Konkursowa, którą  powołało Prezydium Zarządu O/O,
w składzie:  Wiceprezes Zarządu O/O dr Małgorzata Szulc (Przewodnicząca) oraz członkowie: dr Stanisław Kowalski (Rektor WSEI), Karolina Marzec-Balinow (Przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży), dr Paweł Zieniuk (Przewodniczący Komisji ds. Edukacji), Włodzimierz Lurka (Dyrektor Biura OO SKwP w Krakowie), oraz Pan Dominik Ryś (ubiegłoroczny laureat konkursu).

Gośćmi podczas gali konkursu oraz przy ogłoszeniu wyników i nagród byli: dr Łukasz Górka  - Prezes Zarządu OO SKwP w Krakowie, Halina Cimer (Małopolski Wicekurator Oświaty).

Zwycięzcami 24-edycji konkursu zostali:

1 miejsce Anna Brynczka -  Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, nauczyciel opiekun Alicja Krzypkowska;

2 miejsce Justyna Drab - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, nauczyciel opiekun Agnieszka Makselon-Kurek;

3 miejsce Karolina Smoleń -   Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie, nauczyciel opiekun Justna Serafin.

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu oraz wszyscy nauczyciele, opiekunowie uczestników I i II etapu konkursu, otrzymali nagrody w postaci  vouchera na jednodniowe szkolenie online, organizowane przez OO SKwP w Krakowie. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne. Natomiast nasz partner, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ufundował dla zwycięzcy bezpłatny pierwszy rok studiów dziennych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i już teraz zapraszamy na kolejną edycję.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001