25 edycja "Konkursu wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół średnich" już za nami

 

W roku szkolnym 2021/22 zorganizowana została przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie 25 edycja konkursu w zmienionej formie, z uwagi na panująca pandemię COVID-19. Konkurs przeprowadzony został z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

W dniu 07.12.2021 r. odbył się I szkolny (pisemny) etap, w którym wzięło udział 328 uczniów z 20 szkół. II etap oraz finał konkursu odbył się 8.02.2022  r. w formie online. Przystąpiło do niego 40 osób z 14 szkół. Ten etap konkursu obejmował część pierwszą pisemną, w której uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych i rozwiązywali 4 zadania sytuacyjne (prace z części I oceniane były przez Komisję Konkursową) oraz część II – finał, w którym konkurowało ze sobą 14 uczniów (z każdej szkoły 1 uczeń).  Finał konkursu  odbył się w formie online, przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS. Uczniowie odpowiadali na 3 pytania, które oceniane były przez Komisję. Komisja Konkursowa, którą  powołało Prezydium Zarządu O/O,
w składzie:  Wiceprezes Zarządu O/O dr Małgorzata Szulc (Przewodnicząca) oraz członkowie: dr Stanisław Kowalski (Rektor WSEI), Karolina Marzec-Balinow (Przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży), dr Paweł Zieniuk (Przewodniczący Komisji ds. Edukacji), Włodzimierz Lurka (Dyrektor Biura OO SKwP w Krakowie), oraz Pani Anna Brynczka (ubiegłoroczna laureatka konkursu).

W tym roku po raz kolejny organizowaliśmy Konkurs wspólnie z Partnerem – Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Gośćmi podczas gali konkursu oraz przy ogłoszeniu wyników i nagród byli: dr Łukasz Górka  - Prezes Zarządu OO SKwP w Krakowie, Halina Cimer (Małopolski Wicekurator Oświaty).

Zwycięzcami 25-edycji konkursu zostali:

1 miejsce Jakub Stefańczyk -  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie, nauczyciel opiekun Iwona Żurowska;

2 miejsce Magdalena Depta - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, nauczyciel opiekun Agnieszka Makselon-Kurek;

3 miejsce Natalia Majta -   Zespół Szkół nr 3 w Bochni, nauczyciel opiekun Elżbieta Madej.

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu oraz wszyscy nauczyciele, opiekunowie uczestników II etapu konkursu, otrzymali nagrody w postaci  vouchera na jednodniowe szkolenie online, organizowane przez OO SKwP w Krakowie w okresie do 30.06.2022 r. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali również nagrody pieniężne. Natomiast nasz partner, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ufundował dla zwycięzcy bezpłatny, jeden semestr studiów dziennych, a dla Nauczyciela - opiekuna bezpłatne studia podyplomowe organizowane przez WSEI.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i już teraz zapraszamy na kolejną edycję.

 

Laureat konkursu Jakub Stefańczyk.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001