W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata- Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Krakowie, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2015-2018 i uchwalenia programu działania na lata 2019-2022, oraz wyboru Zarządu Oddziału w składzie:

  • prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński      Prezes
  • Sylwia Szajna                                               Sekretarz
  • Krystyna Krzyżak                                        Skarbnik
  • Urszula Krempa                                          Członek
  • Sławomir Szuba                                          Członek

Oddział w Krakowie jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl