W dniu 12 lutego 2019 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata- Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Nowym Sączu, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2015-2018 i uchwalenia programu działania na lata 2019-2022, oraz wyboru Zarządu Oddziału w składzie:

  • Marek Bułat                Prezes
  • Lucyna Kwit                Sekretarz
  • Anna Krok                   Skarbnik
  • Monika Potoczek      Członek
  • Piotr Kosecki              Członek

Oddział w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia - Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl