W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Chrzanowie, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2019-2022 i uchwalenia programu działania na lata 2023-2026 oraz wyboru Zarządu Oddziału, w składzie:

  • Łukasz  Brzózka           Prezes
  • Elżbieta Saługa            Sekretarz
  • Agata Ścibek                Skarbnik
  • Dorota Niemiec           Członek
  • Beata Piegza                Członek

Oddział w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl