W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata- Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Nowym Targu, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2015-2018 i uchwalenia programu działania na lata 2019-2022, oraz wyboru Zarządu Oddziału w składzie:

  • Zbigniew Wypych             Prezes
  • Bożena Słowik                    Sekretarz
  • Iwona Pietkiewicz              Skarbnik
  • Elżbieta Kozielec                Członek
  • Halina Włoch                      Członek

Oddział w Nowym Targu jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia - Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl