W dniu 26 stycznia 2023 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata- Zebranie Członkowskie Oddziału SKwP w Nowym Targu, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2019-2022 i uchwalenia programu działania na lata 2023-2026, oraz wyboru Zarządu Oddziału w składzie:

  • Elżbieta Kozielec                Prezes
  • Edmund Kasperczyk         Sekretarz
  • Sławomir Strycharz           Skarbnik
  • Joanna Jachymiak            Członek
  • Bożena Słowik                    Członek

Oddział w Nowym Targu jest jednostką organizacyjną Oddziału Okręgowego w Krakowie, skupia Członków Stowarzyszenia - Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl