W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyło się - zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie Koła w Oświęcimiu, które dokonało m.in. podsumowania kadencji władz 2019-2022 oraz wyboru Zarządu Koła, w składzie:

  • Dorota Niemiec                       Prezes
  • Dorota Zawarus                       Sekretarz
  • Anna Piekiełko- Brociek        Skarbnik

Koło w Oświęcimiu jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Oddziału w Chrzanowie, skupia Członków Stowarzyszenia – Zwyczajnych i Wspierających, którzy zgłosili swój akces do naszego Oddziału.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków i zainteresowanych Sympatyków do współpracy

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074


biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl