Sylwetki zawodowe wykładowców na kursie RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA:

Kurs - Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

mgr Marta Cybulska - biegły rewident oraz audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego, wieloletni wykładowca SKwP.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001