Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie:

IV stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (150 godzin)

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH wg UOR i MSSF

dr Danuta Krzywda - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, biegły rewident, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Edukacji i Badań w zakresie Rachunkowości.  Wiceprezes Krajowej rady Biegłych Rewidentów. Autorka i współautorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie sprawozdań finansowych wg UOR i MSSF rachunkowości i finansów oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

dr Jerzy Hejnar - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie. Były członek organów korporacyjnych spółek  akcyjnych - zarządów, rad nadzorczych. Wykonuje zlecenia w zakresie doradztwa związanego z prowadzeniem rachunkowości, sprawozdawczości finansowej według regulacji polskich i MSSF, wykonuje analizy finansowe. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

RACHUNKOWOŚĆ W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

dr hab. prof. UEK Artur Hołda – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 300 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP w zakresie rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej i rachunku kosztów na kursach Głównego Księgowego i Dyplomowanego Księgowego. Redaktor merytoryczny corocznej publikacji „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku” renomowanego wydawnictwa CH Beck.

ETYKA ZAWODOWA ELEMENTY WIEDZY NA TEMAT ORGANIZACJI I BIZNESU

dr Krzysztof Misiołek - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Adiunkt w Katedr Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji w UEK w Krakowie, członek rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, członek senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju. Prowadził kursy z nadzoru korporacyjnego, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, jakości zarządzania, finansowania rozwoju firm, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego bankiem, a ponadto na studiach MBA i podyplomowych - Management in Dynamics Organization, Corporate Governance. W przeszłości przewodniczący i członek rad nadzorczych dużych spółek skarbu państwa i firm prywatnych oraz prezes i członek wielu zarządów tych jednostek gospodarczych. Konsultant w zakresie analiz ekonomiczno - finansowych, planowania strategii rozwoju firm, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest doświadczonym wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie zarządzania i organizacji biznesu.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001