Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie "Specjalista ds kadr i płac"

WYKŁADOWCY

PRAWO PRACY

Wykładowca - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich nauk ekonomicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca z:  prawa pracy, podatków kosztowych i podatku od czynności cywilno-prawnych, prawa UE oraz ustawy o ordynacji podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej.

Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień  ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

mgr Małgorzata Świątek - absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej. Wieloletni pracownik organów skarbowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykładowca - absolwentka studiów podyplomowych rachunkowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz magister na kierunku finanse i bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W pracy zawodowej uzyskała doświadczenie w zakresie zastosowania podatku dochodowego od osób fizycznych w praktyce.

mgr Maciej Rychlicki- specjalista praktyk, właściciel biura rachunkowego, doświadczony wykładowca, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Rachunkowości i Biur Rachunkowych oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

mgr Ewa Wnęk - absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń społecznych. Długoletni wykładowca SKwP w zakresie ubezpieczeń społecznych.

mgr Elżbieta Paluch - specjalista praktyk, magister zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Osoba zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rozrachunków z ZUS.

WYNAGRODZENIA W ASPEKCIE LISTY PŁAC, LISTA PŁAC

Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych.

mgr Małgorzata Klewska - księgowa z wieloletnim stażem, z uprawnieniami Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnieniami pedagogicznymi, a także trenerskimi. Od kilku lat prowadzi własne biuro rachunkowe. Zajmuje się księgowością i płacami. Ma za sobą dużą liczbę godzin szkoleń dla księgowych, a także doradztwa dla zarządów i księgowych, głównie w organizacjach pozarządowych.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE "PŁATNIK"

mgr Ewa Wnęk - absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń społecznych. Długoletni wykładowca SKwP w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz PŁATNIKA.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001