Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie

II stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na samodzielnego księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości - poziom średniozaawansowany 

Wykładowcy

RACHUNKOWOŚĆ

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Bartłomiej Wrona - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych, związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

dr Paweł Zieniuk - biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo - dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, współpracuje z jednostkami audytorskimi, prowadzi własne biuro rachunkowe. Doświadczony wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

mgr Bogusław Wacławik - asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

mgr Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako księgowy w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

dr Anna Staszel - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz certyfikowane kursy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, audytu finansowego i MSR. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości, współautorka książek i artykułów dla praktyków księgowości. Autorka książki "Obszar swobody w rachunkowości". Po zdaniu egzaminów pisemnych obecnie odbywa aplikację na biegłego rewidenta. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa, audyt finansowy, historia rachunkowości, wycena, oszustwa i kreatywność w rachunkowości. Wykładowca SKwP w zakresie rachunkowości.

Dr Izabela Emerling  - doktor nauk ekonomicznych, wieloletni dydaktyk i praktyk, członek organów nadzoru spółek kapitałowych,, od roku 1996 roku zatrudniona jest w Uniwersytecie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jest promotorem nagrodzonych prac w konkursie ogłaszanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości. Jest współautorem w kilkunastu polskojęzycznych monografiach naukowych i podręcznikach akademickich. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej dla studentów oraz słuchaczy szkoleń i studiów podyplomowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współpracowała z Polskim Towarzystwem Ekonomicznych. Od roku  2007 posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące członków rad nadzorach – wpis do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa

PRAWO I PODATKI

dr Karolina Wyrwińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Uczestniczyła w projektach realizowanych w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ. Autorka i współautorka licznych artykułów, komentarzy i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca prawa gospodarczego.

mgr Zbigniew Miernik – członek zarządu biura rachunkowości i doradztwa podatkowego „Rejestr”. Przez 11 lat pełnił funkcję kierownika Działu Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Krakowie. Wykładowca w zakresie podatku VAT.

1. Wykładowca - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich nauk ekonomicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca z:  prawa pracy, podatków kosztowych i podatku od czynności cywilno-prawnych, prawa UE oraz ustawy o ordynacji podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej.

2. Wykładowca - pracownik organów skarbowych, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, mgr ekonomii. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Wykładowca - magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku VAT.

4. Wykładowca -absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej, magister prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Wykładowca- specjalista praktyk, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej. Długoletni pracownik organu kontroli skarbowej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku VAT.

ETYKA

mgr Karolina Marzec-Balinow - magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie.

Zagadnienia IT

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod