Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie

I stopień certyfikacji - Kurs podstawy rachunkowości dla kandydatów na KSIĘGOWEGO-poziom podstawowy.

 

RACHUNKOWOŚĆ:

dr Małgorzata Macuda – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, romanistka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Université Paris VII Denis Diderot w Paryżu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Zarządczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości szpitali, sprawozdawczości niefinansowej oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jej praca doktorska zatytułowana „Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem Jednorodnych Grup Pacjentów” została wyróżniona w 2014 roku nagrodą II stopnia im. profesor Alicji Jarugi w konkursie Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, International Association for Accounting Education & Research (IAAER) oraz Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF). Pełni funkcję sekretarza międzynarodowego czasopisma La Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF).

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Bogusław Wacławik – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca SKwP o/o w Krakowie na kursach certyfikowanych I, II oraz III stopnia dla głównych księgowych. Nagrodzony przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) z USA oraz Chartered Institute of Management Accountants z Wielkiej Brytanii w kategorii „Teaching Excellence 2022: CIMA Aligned Course – Poland”.  Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Specjalizuje się w krajowych i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, w tym stabilizowania wyników finansowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych (m.in. obroniona rozprawa doktorska i praktyka). Dyrektor międzynarodowych studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych z Instytutem Rachunkowości Zarządczej z Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów/Księgowych ze Stanów Zjednoczonych. Koordynator, w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowej ścieżki dydaktycznej UEK-CIMA dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Administrator i egzaminator licencjonowanego międzynarodowego Centrum Egzaminacyjnego UEK-ACCA działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Frozen Way SA.

dr Bartłomiej Wrona - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych, główny księgowy, od lat związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

dr Paweł Zieniuk - biegły rewident, dyplomowany księgowy, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo - dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, współpracuje z jednostkami audytorskimi, prowadzi własne biuro rachunkowe. Doświadczony wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

mgr Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, właściciel biura rachunkowego, doświadczony wykładowca, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Rachunkowości i Biur Rachunkowych oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

mgr Sławomir Szuba - specjalista praktyk, biegły rewident, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej, m.in. Audit OdyssEY, Letnich Igrzysk z Rachunkowości, Kariero-sfery. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako manager zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym .Członek Zarządu Oddziału Kraków SKwP, Przewodniczący Zespołu Ekspertów i Konsultantów, oraz Członek Komisji ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

mgr Monika Potoczek - absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku "Finanse i bankowość". Ukończyła Studia Podyplomowe "Rachunkowość i Finanse" organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów ekonomicznych (rachunkowość, finanse, podstawy przedsiębiorczości). Trener-doradca współpracujący z SARR w zakresie kształcenia na kursach kadrowo-płacowych, kursach dla przedsiębiorców i innych związanych z rachunkowością i podatkami. Wieloletni wykładowca na kursach księgowości I oraz II stopnia, cieszący się uznaniem słuchaczy i członków SKwP.

mgr Piotr Schröder - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości, ukończył studia doktoranckie na wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako księgowy w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości na Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Członek Komisji ds. Młodzieży, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Halina Rechul - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (ekonomia i finanse). Członek Senackiej Komisji ds. Finansów i Inwestycji. Autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów publicznych. Wykładowca cieszący się uznaniem słuchaczy i kursantów.

PODATKI:

mgr Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, właściciel biura rachunkowego, doświadczony wykładowca, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Rachunkowości i Biur Rachunkowych oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

mgr Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami

mgr Iwona Biernat-Barat - specjalista, praktyk w zakresie podatku VAT.

dr Wiktor Podsiadło - doradca podatkowy (nr wpisu 14014). Wykładowca z zakresu prawa podatkowego. Autor publikacji w czasopismach podatkowych, w tym cytowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wyróżniony jako młody talent doradztwa podatkowego w XVII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej (2023).

ROZRACHUNKI Z ZUS:

mgr Elżbieta Paluch - specjalista praktyk, magister zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Osoba zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rozrachunków z ZUS.

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA

dr Bogusław Wacławik – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca SKwP o/o w Krakowie na kursach certyfikowanych I, II oraz III stopnia dla głównych księgowych. Nagrodzony przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) z USA oraz Chartered Institute of Management Accountants z Wielkiej Brytanii w kategorii „Teaching Excellence 2022: CIMA Aligned Course – Poland”.  Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Specjalizuje się w krajowych i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, w tym stabilizowania wyników finansowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych (m.in. obroniona rozprawa doktorska i praktyka). Dyrektor międzynarodowych studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych z Instytutem Rachunkowości Zarządczej z Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów/Księgowych ze Stanów Zjednoczonych. Koordynator, w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowej ścieżki dydaktycznej UEK-CIMA dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Administrator i egzaminator licencjonowanego międzynarodowego Centrum Egzaminacyjnego UEK-ACCA działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Frozen Way SA.

mgr Rafał Bielarz – aktywny zawodowo praktyk w dziedzinie księgowości nadzorujący prace zespołów księgowych. Menager zarządzający projektami outsourcingowymi dla firm zagranicznych. Wdrożeniowiec systemów finansowo-księgowych. Od kilku lat wykładowca w SKwP Oddział w Krakowie specjalizujący się w kursach dotyczących programów finansowo-księgowych. Aktywny członek Stowarzyszenia oraz Wiceprzewodniczący Komisji problemowej ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji w SKwP Oddział w Krakowie. Od kilku lat prowadzi też własną działalność consultingową w zakresie księgowym, finansowym i podatkowym.

ETYKA:

mgr Karolina Marzec-Balinow - magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie.

Oraz poszczególni wykładowcy z rachunkowości.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001