Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie

I stopień certyfikacji - Kurs podstawy rachunkowości dla kandydatów na KSIĘGOWEGO-poziom podstawowy.

Wykładowcy

RACHUNKOWOŚĆ:

dr Witold Furman - doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie oraz SKwP w Krakowie jako wykładowca. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  oraz był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

dr Małgorzata Macuda – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, romanistka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Université Paris VII Denis Diderot w Paryżu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Zarządczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości szpitali, sprawozdawczości niefinansowej oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jej praca doktorska zatytułowana „Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem Jednorodnych Grup Pacjentów” została wyróżniona w 2014 roku nagrodą II stopnia im. profesor Alicji Jarugi w konkursie Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  International Association for Accounting Education & Research (IAAER) oraz Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF). Pełni funkcję sekretarza międzynarodowego czasopisma La Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF).

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Małgorzata Szulc - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka i współautorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Dyplomowana księgowa, biegły rewident, praktyk. Egzaminator Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

mgr Bogusław Wacławik - asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Bartłomiej Wrona - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych, związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

dr Paweł Zieniuk - biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo - dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, współpracuje z jednostkami audytorskimi, prowadzi własne biuro rachunkowe. Doświadczony wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

mgr Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako księgowy w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

mgr Sławomir Szuba - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej, m.in. Audit OdyssEY, Letnich Igrzysk z Rachunkowości, Karierosfery. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako księgowy w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Jest również aplikantem w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Członek Zarządu Oddziału Kraków SKwP oraz Członek Komisji ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

PODATKI

mgr Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako księgowy w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami

 

ROZRACHUNKI Z ZUS

mgr Elżbieta Paluch - specjalista praktyk, magister zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Osoba zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rozrachunków z ZUS.

mgr Ewa Wnęk - specjalista praktyk, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu Akademii Górniczo-Hutniczej. Osoba zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie ubezpieczeń społecznych.

TECHNOLOGIA INFORMACJI

dr Konrad Grabiński - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych literaturze branżowej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie.

mgr Bogusław Wacławik - asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

mgr Rafał Bielarz – aktywny zawodowo praktyk w dziedzinie księgowości nadzorujący prace zespołów księgowych. Menager zarządzający projektami outsourcingowymi dla firm zagranicznych. Wdrożeniowiec systemów finansowo-księgowych. Od kilku lat wykładowca w SKwP Oddział w Krakowie specjalizujący się w kursach dotyczących programów finansowo-księgowych. Aktywny członek Stowarzyszenia oraz Wiceprzewodniczący Komisji problemowej ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji w SKwP Oddział w Krakowie. Od kilku lat prowadzi też własną działalność consultingową w zakresie księgowym, finansowym i podatkowym.

ETYKA:

mgr Karolina Marzec-Balinow - magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod