Strona główna img Stowarzyszenie img KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW

KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW

Informacja o   „Konkursie wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym”

z województwa małopolskiego - zorganizowanym  w roku szkolnym 2017/2018
przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie (21 edycja konkursu).

 

      W dniu 14.12.2017 r. odbył się  szkolny etap 21 edycji Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski, organizowanego przez O/O w Krakowie. Do Konkursu przystąpiło 369 uczniów z 21 szkół. Drugi etap oraz finał konkursu odbył się 28.02.2018 r.
w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zakwalifikowały do niego  się 53 osoby, w postaci 2-4 osobowych drużyn. Ten etap konkursu obejmował część 1-szą pisemną, w której uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych
i rozwiązywali 4 zadania sytuacyjne oraz część 2-gą - finał, w którym konkurowało ze sobą
7 uczniów o najwyższej punktacji. Finaliści konkursu odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez Komisję.

Konkurs oceniała Komisja Konkursowa, którą  powołało Prezydium Zarządu O/O w składzie:  Urszula Prochwicz (przewodniczący) oraz członkowie: Karolina Marzec-Balinow, dr Paweł Zieniuk oraz Pani Izabela Grzesiak ubiegłoroczna laureatka konkursu..

Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów Oddział Okręgowy zorganizował prelekcje na temat „JPK-VAT”, które wygłosili:

- Ewa Oczko – straszy ekspert skarbowy

- Krzysztof Otrębski-Karaim – główny ekspert skarbowy

Do finału konkursu zakwalifikowało się 7 z 53 osób.

Zwycięzcami 21-edycji konkursu zostali jego finaliści, którzy zajęci następujące miejsca:

1 miejsce Gabriela Rzemińska  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

2 miejsce Aleksandra Rojewska  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

3 miejsce Julita Forczek  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

4 miejsce Justyna Kompreda  Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

5 miejsce Kinga Kasperkiewicz Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

6 miejsce Justyna Hebda  Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

7 miejsce Anita Krzesiak Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

 

Wszyscy finaliści konkursu oraz ich nauczyciele – opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki – książki. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne.

 

 

Miejsca zajęte przez 3-osobowe drużyny ze szkół biorących udział w Konkursie wiedzy
z rachunkowości w roku szkolnym 2017/2018

Klasyfikacja 10 najlepszych Szkół

Lp.

Nazwa szkoły

Opiekun

punkty

1.

Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

 

Justyna Serafin

422

 

2.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1
w Krakowie

Ewa Sacha

 

415

3.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2
w Krakowie

Iwona Żurowska

387

4.

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Nowym Targu

Alicja Krzypkowska

 

376

5.

Zespół Szkół nr w Bochni

Elżbieta Medej

373

6.

Zespół Szkół Techniczno– Ekonomicznych

w Myślenicach

 

Agnieszka Makselon-Kurek

            363

 

7.

Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem

Danuta Larkowska

 

347

8.

Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku

Sabina Gawro

 

            337

 

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku

Maria Góra

 

333

9.

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach

Wiesława Opyrchał

333

10.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach

Ewa Tutko

327

Konkurs, którego głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania problematyką rachunkowości i finansów, cieszy się dobrą opinią i dużym zainteresowaniem.

 

 

Opracowanie: Biuro Zarządu O/O SKwP w Krakowie

Kraków, dn. 12.03.2018 r.

 

 

Informacja o   „Konkursie wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym”

z województwa małopolskiego - zorganizowanym  w roku szkolnym 2016/2017
przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie

 

      W dniu 14.12.2016 r. odbył się  szkolny etap 20 edycji Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski, organizowanego przez O/O w Krakowie. Do Konkursu przystąpiło 367 uczniów z 19 szkół. Drugi etap oraz finał konkursu odbył się 23.02.2017 r.
w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zakwalifikowało do niego  się 50 osób, w postaci 2-4 osobowych drużyn. Ten etap konkursu obejmował część 1-szą pisemną, w której uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych
i rozwiązywali 4 zadania sytuacyjne oraz część 2-gą - finał, w którym konkurowało ze sobą
7 uczniów o najwyższej punktacji. Finaliści konkursu odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez Komisję.

Konkurs oceniała Komisja Konkursowa, którą  powołało Prezydium Zarządu O/O w składzie:  dr Łukasz Górka (przewodniczący) oraz członkowie: Andrzej Piwowarczyk, Paweł Zieniuk  oraz Pani Elżbieta Oleksy ubiegłoroczna laureatka konkursu. W pracach Komisji uczestniczyła także Pani Elżbieta Pałka przedstawicielka Kuratora Oświaty w Krakowie.

Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów Oddział Okręgowy zorganizował prelekcje na temat „Jednolitego Pliku Kontrolnego” które wygłosili: Pan Łukasz Seweryn i Pan Krzysztof Otrębski- Karaim.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 7 z 50 osób.

Zwycięzcami 20-edycji konkursu zostali jego finaliści, którzy zajęci następujące miejsca:

1 miejsce Izabela Grzesiak  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

2 miejsce Dariusz Więcek  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

3 miejsce Karolina Czarczyńska  Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

3 miejsce Karol Radzik  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

4 miejsce Klaudia Broś  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

5 miejsce Małgorzata Joniec  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

 

Wszyscy finaliści konkursu oraz ich nauczyciele – opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki – książki. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne.

 

 

 

 

Miejsca zajęte przez 3-osobowe drużyny ze szkół biorących udział w Konkursie wiedzy
z rachunkowości w roku szkolnym 2015/2016

Klasyfikacja 10 najlepszych Szkół

Lp.

Nazwa szkoły

Opiekun

punkty

1.

Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

 

Justyna Serafin

365

 

2.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2
w Krakowie

Iwona Żurowska

 

357

3.

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni

Elżbieta Madej

342

4.

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Nowym Sączu

Monika Potoczek

 

321

5.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Ewa Kostecka

296,5

6.

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych

w Myślenicach

 

Agnieszka Makselon-Kurek

            289

 

7.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1
w Krakowie

Ewa Sacha

 

279

8.

Powiatowy Zespół Szkół Ekonomiczno-  Gastronomicznych w Oświęcimiu

Anna Kamińska

 

            265

 

9.

Zespół Szkół im. bł.ks.Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

Wioletta Klimaszewska

 

264

10.

Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Zakopanem

Danuta Larkowska

242

 

Konkurs, którego głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania problematyką rachunkowości i finansów, cieszy się dobrą opinią i dużym zainteresowaniem.

 

 

Opracowanie: Biuro Zarządu O/O SKwP w Krakowie

Kraków, dn. 01.03.2017 r.

 

Notatka

ze spotkania w dniu 26.10.2016 r.

z przedstawicielami szkół biorących udział w 20 edycji
konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski
w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Ustalenia :

 

1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia ustawy o rachunkowości (bez konsolidacji)

2. W II etapie konkursu (ustnym) – uczniowie odpowiadać będą na jeden zestaw pytań. Zapewni to porównywalność odpowiedzi.

3. Terminy konkursu :

I etap (w szkołach)  -  14 grudnia 2016 r. (środa) godz. 900

II etap (w SKwP)   -  23 luty 2017 r. (czwartek) godz. 1000

4. Podczas  II etapu konkursu tj. 23.02.2017 r. wygłoszone zostaną prelekcje dla nauczycieli
- opiekunów uczniów oraz uczniów przybyłych na Konkurs na temat

5. Do 2 grudnia 2016 r. przekazana zostanie przez szkoły do SKwP informacja o ilości uczniów biorących udział w I etapie Konkursu.

6. Do 10 stycznia 2017 r. przekazane zostaną przez szkoły do SKwP imiona i nazwiska uczniów, którzy przeszli do II etapu Konkursu.

7. Uczniowie, w czasie rozwiązywania tematów konkursowych mogą mieć na ławkach jedynie ustawę o rachunkowości oraz wzorcowy plan kont.

8. Do tematów egzaminacyjnych dołączony zostanie wzorcowy plan kont.

9. Na salę, w której rozwiązywać będą testy i zadania sytuacyjne II etapu, uczniowie wchodzić będą bez telefonów komórkowych (komórki zdeponowane zostaną u nauczycieli
 – opiekunów uczniów).

10. Do Komisji Konkursowej zaproszony zostanie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży działającej w SKwP i zwycięzca konkursu z poprzedniej edycji.

 

 

Notatkę sporządziła:

 

Ewa Micherda

Kraków, dnia 26.10.2016 r.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
i Nauczyciele przedmiotów związanych z rachunkowością
oraz Uczniowie zainteresowani tą tematyką


 

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 będziemy kontynuowali  przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie - organizację:
  
Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym, którego celem jest :
-       rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych,
-       pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów na tle rozwoju tendencji światowych,
-       podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości i finansów oraz wyławianie najbardziej utalentowanej młodzieży,
-       rozwijanie umiejętności praktycznych w tym zakresie.
 Organizatorzy Konkursu mają nadzieję, że Konkurs będący efektem współpracy SKwP ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi (z profilem ekonomicznym)  przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych Uczniów tych Szkół, w przyszłości potencjalnych: księgowych oraz Członków SKwP.

Zasady organizacji i udziału w konkursie zawiera jego Regulamin

 

Informacja nt. przygotowań do 19 edycji

„Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym” w roku szkolnym 2015/2016

 

Konkurs popularyzujący wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów organizowany jest nieprzerwanie od 1996 roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie. Realizacja konkursu przebiega przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i ponadgimnazjalnymi szkołami z województwa małopolskiego zainteresowanymi podnoszeniem poziomu nauczania rachunkowości i finansów oraz wyszukiwaniem najbardziej utalentowanej młodzieży ukierunkowanej na zawody związane 
z rachunkowością.

O/O SKwP przygotowując się do tegorocznej edycji Konkursu zorganizował dniu 16.11.2015 r. spotkanie 
z nauczycielami szkół  zainteresowanych 
19 edycją konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych. Na spotkaniu dokonano następujących ustaleń:

1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia ustawy o rachunkowości (bez konsolidacji)

2. W II etapie konkursu (ustnym) – uczniowie odpowiadać będą na jeden zestaw pytań. Zapewni to porównywalność odpowiedzi.

3. Terminy konkursu :

I etap (w szkołach)  -  15 grudnia 2015 r. (wtorek) godz. 900

II etap (w SKwP)   -  9 luty 2016 r. (wtorek) godz. 1000

4. Podczas  II etapu konkursu tj. 09.02.2016 r wygłoszone zostaną prelekcje dla nauczycieli - opiekunów uczniów oraz uczniów przybyłych na Konkurs na temat

5. Do 4 grudnia 2015 r. przekazana zostanie przez szkoły do SKwP informacja o ilości uczniów biorących udział w I etapie Konkursu.

6. Do 5 stycznia 2016 r. przekazane zostaną przez szkoły do SKwP imiona i nazwiska uczniów, którzy przeszli do II etapu Konkursu.

7. Uczniowie, w czasie rozwiązywania tematów konkursowych mogą mieć na ławkach jedynie ustawę o rachunkowości.

8. Na salę, w której rozwiązywać będą testy i zadania sytuacyjne II etapu, uczniowie wchodzić będą bez telefonów komórkowych (komórki zdeponowane zostaną u nauczycieli – opiekunów uczniów).

9. Do Komisji Konkursowej zaproszony zostanie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży działającej w SKwP i zwycięzca konkursu z poprzedniej edycji.

 

Informacja nt. 18 edycji

„Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym” w roku szkolnym 2014/2015

 

Konkurs popularyzujący wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów organizowany jest nieprzerwanie od 1996 roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie. Realizacja konkursu przebiega przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i ponadgimnazjalnymi szkołami z województwa małopolskiego zainteresowanymi podnoszeniem poziomu nauczania rachunkowości i finansów oraz wyszukiwaniem najbardziej utalentowanej młodzieży ukierunkowanej na zawody związane
z rachunkowością.

 

I. Konkursem tegorocznej 18-edycji zainteresowało się 25 średnich szkół ekonomicznych
z całego województwa  małopolskiego (informacje o konkursie rozesłano do 40 szkół).

II. W I-szym (szkolnym) pisemnym etapie konkursu, który odbył się w dniu 21.01.2015 r. wzięło udział 461 uczniów z 25 szkół.

III. Do II-go pisemnego etapu konkursu, który odbył się w siedzibie SKwP O.O. Kraków,
w dniu 05.02.2015 r. zgłoszonych zostało 68 uczniów z 24 szkół. Ostatecznie w II etapie wzięło udział 65 uczniów z 24 szkół. Po złożeniu przez uczniów zakodowanych prac zostały one sprawdzone przez nauczycieli – opiekunów. Działająca w składzie: prof. dr hab. Bronisław Micherda, dr Łukasz Górka, mgr Włodzimierz Lurka - Komisja Konkursowa wyłoniła
6 finalistów oraz przeprowadziła finał ustny konkursu. W pracach Komisji konkursowej uczestniczył przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie Pan Wicekurator Grzegorz Baran.

IV. Finał ustny odbył się bezpośrednio po ukończeniu I części. Wzięli w nim udział uczniowie
w kolejności zdobytych punktów:

1. Agnieszka Budzyń                           - 138p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

2. Joanna Fryt                           - 137p. Zespół Szkół Piotrkowice Małe

3. Joanna Kornaś                      - 132p. Zespół Szkół Nr 3 Bochnia

4. Małgorzata Wesołowska      - 131p. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowy Targ

5.Karolina Dworak                    - 129p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

6. Ewelina Miętka                     - 125p. Zespół Szkół Nr 3 Wadowice

V. Po uzupełnieniu punktacji o wyniki finału ustnego ustalono ostateczne wyniki konkursu:

1 miejsce  Agnieszka Budzyń   - 168p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

2 miejsce Joanna Fryt                - 165p. Zespół Szkół Piotrkowice Małe

3 miejsce Karolina Dworak        - 156p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

4 miejsce Joanna Kornaś            - 143p. Zespół Szkół Nr 3 Bochnia

5 miejsce Małgorzata Wesołowska  -131p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nowy Targ

6 miejsce Ewelina Miętka                -130p. Zespół Szkół Nr 3 Wadowice

VI. Finaliści konkursu i ich nauczyciele otrzymali, zgodnie z regulaminem, dyplomy potwierdzające zdobyte miejsce oraz książki pt. „Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych” autorstwa Bronisława Micherdy i Katarzyny Świetla, a także za trzy pierwsze miejsca - nagrody finansowe.

VII. Ponadto przeprowadzona została drużynowa (3 osoby) klasyfikacja 10 najlepszych szkół biorących udział w II (pisemnym i ustnym) etapie konkursu – przedstawiona w kolejności uzyskanych punktów:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w KRAKOWIE

2. Zespół Szkół nr 3 w BOCHNI

3. Zespół Szkół w PIOTRKOWICACH MAŁYCH

4. Zespół Szkół im. bł.ks.Piotra Dańkowskiego w JORDANOWIE

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w NOWYM SĄCZU

6. Zespół Szkół Zawodowych w GRYBOWIE

7. Zespół Szkół Ekonomicznych w NOWYM TARGU

8. Zespół Szkół Nr 3 im. ks.prof. JózefaTischnera w WADOWICACH

9. Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne w GORLICACH

10. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w OSWIĘCIMIU

Do dyrekcji szkół, z których rekrutowali się finaliści konkursu oraz najlepsze drużyny - zostały skierowane oficjalne gratulacyjne pisma.

 

VIII. Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów O/Okręgowy zorganizował
3 prelekcje na temat „Zmiany w ustawie o rachunkowości” dr Witold Furman (dla nauczycieli) oraz „Elektroniczne rozliczenie podatków.” dr Marcin Grabkowski z Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto (dla nauczycieli i uczniów).

W tegorocznej edycji konkursu dało się zauważyć duże zaangażowanie uczniów biorących
w nim udział oraz wielkie emocje związane ze szlachetną rywalizacją. Konkursowi towarzyszyła bardzo dobra atmosfera zarówno wśród uczniów jak i ich nauczycieli. Konkurs był również bardzo dobrze przygotowany organizacyjnie do czego przyczynili się: Członkowie Komisji Konkursowej i Sekretarz Jury Ewa Micherda, wszyscy pracownicy O/Okręgowego na czele z Panią Zofią Strzałkowską. Nowością tegorocznej edycji było powszechne wykorzystanie elektronicznych kontaktów ze szkołami oraz przedstawiane na bieżąco informacja o konkursie na stronie internetowej, gdzie również znajdują się szczegółowe dane o konkursie.

Prezydium Zarządu O/Okręgowego na posiedzeniu w dniu 26.02.2015 r. pozytywnie oceniło inicjatywę organizacji Konkursu, zaangażowanie uczniów i nauczycieli ich opiekunów oraz osoby, które w O/Okręgowym organizowały konkurs przyczyniający się do poszerzenia i ugruntowania wiedzy i umiejętności z rachunkowości oraz popularyzacji SKwP. Z uznaniem należy przyjąć obecność na finale konkursu Pana Wicekuratora Grzegorza Barana z Kuratorium Oświaty w Krakowie. W konkluzji Prezydium postanowiło zwrócić się do Zarządu O/Okręgowego SKwP w Krakowie z wnioskiem o kontynuację organizacji konkursu w następnych latach.

 

Punktacja szkół obejmująca ilość największych punktów uzyskanych przez 3-ch uczniów w konkursie2014/2015

 

 

 

Miejsce

 

Szkoła

    Punktacja za II etap

 

1 pisemny

II finał

Razem

1

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w  KRAKOWIE

 

387

       57                

 

444

2

Zespół Szkół nr 3 w BOCHNI

 

357

11

368

3

Zespół Szkół w PIOTRKOWICACH MAŁYCH

 

322

28

350

4

Zespół Szkół bł.ks.Piotra Dańkowskiego JORDANOWIE

 

327,5

-

327,5

5

Zespół Szkół Ekonomicznych w NOWYM SĄCZU

 

307

-

307

6

Zespół Szkół Zawodowych w GRYBOWIE

 

305

-

305

7

Zespół Szkół Ekonomicznych  w NOWYM TARGU

 

303

-

303

8

Zespół Szkół nr 3 im.ks.prof. J.Tischnera w WADOWICACH

 

298

5

303

9

Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne
 w GORLICACH

290

-

290

10

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w OŚWIĘCIUMIU

 

276

-

276

11

Zespół Szkół w SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

251

-

251

12

Zespół Szkół im. Kingi w ŁĄCKU

 

245

-

245

13

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

223

-

223

14

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w KRAKOWIE

 

214

-

214

15

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3 w KRAKOWIE

 

112

 

-

 

112

 

 

16.

 

Zespół Szkół Nr 1 w ANDRYCHOWIE

73

        -

 73

17

 

Zespół Szkół im.B. Głowackiego w PROSZOWICACH

70

 

-

 

70

 

 

Uwaga: W 7 szkołach uczestniczyło w II etapie Konkursu mniej niż 3 uczniów.

Kraków, dnia 16.02.2015 r.

 

 

 

Notatka

 

ze spotkania w dniu 19.11.2014 r.

z przedstawicielami szkół biorących udział w 18 edycji
  Konkursu Wiedzy z Rachunkowości i Finansów organizowanej

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Ustalenia :

 

1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia ustawy o rachunkowości według stanu prawnego na 31.12.2014 r.

 

2. W II etapie konkursu (ustnym) – uczniowie odpowiadać będą na jeden zestaw pytań. Zapewni to porównywalność odpowiedzi.

3. Terminy konkursu :

I etap (w szkołach)  -  21 stycznia 2015 r. (środa) godz. 900

II etap (w SKwP)   -  5 luty 2015 r. (czwartek) godz. 1000

4. Podczas  II etapu konkursu tj. 05.02.2015 r wygłoszone zostaną prelekcje dla nauczycieli
- opiekunów uczniów oraz uczniów przybyłych na Konkurs na temat „Elektroniczne rozliczanie  podatków” i „Zmiany w ustawie o rachunkowości”.

5. Do 10 grudnia 2014 r. przekazana zostanie przez szkoły do SKwP informacja o ilości uczniów biorących udział w I etapie Konkursu. Powyższe nie dotyczy szkół, które informację taką przekazały.

6. Do 31 stycznia 2015 r. przekazane zostaną przez szkoły do SKwP imiona i nazwiska uczniów, którzy przeszli do II etapu Konkursu.

7. Uczniowie, w czasie rozwiązywania tematów konkursowych mogą mieć na ławkach jedynie ustawę o rachunkowości – w dotychczasowym brzmieniu.

8. Na salę, w której rozwiązywać będą testy i zadania sytuacyjne II etapu, uczniowie wchodzić będą bez telefonów komórkowych (komórki zdeponowane zostaną u nauczycieli
 – opiekunów uczniów).

9. Do Komisji Konkursowej zaproszony zostanie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży działającej w SKwP.

 

 

Notatkę sporządziła:

 

mgr Ewa Micherda

 

 

 

Kraków, dnia 19.11.2014 r.

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO