Serdecznie zapraszamy na kurs "Akademia podatkowa" na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchacza z zakresu prawa podatkowego oraz wybranych zagadnień z zakresu ustawy „Ordynacja podatkowa”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  1. aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  2. naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
  3. studiowanie literatury przedmiotu.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy słuchacza.

Osoba chcąca przystąpić do kursu (kandydat) powinna:

  1. posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
  2. uznawać potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
  3. rozumieć istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Pozostałe aktualności

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod