W 2021/2022 roku szkoleniowym, w ramach systemu zapewniania jakości, (nadzoru wewnętrznego – kontroli i wspomagania), w 6 Niepublicznych Placówkach Kształcenia Ustawicznego powołanych przez O/O SKwP w Krakowie przeprowadzono 7 obserwacji zajęć dydaktycznych, ankietowano słuchaczy 65 kursów, 265 kursów-szkoleń, przeprowadzono  346 kontroli dokumentacji.

Ankietowano 971 osób, które uczestniczyły w kursach i 4359 osób uczestniczących
w kursach – szkoleniach. Słuchacze są zadowoleni z działalności oświatowej Placówek. W skali 1-5 zaopiniowali:

Program kursów na poziomie – 4,63 punktów, pracę prowadzącego 4,74 punktów, organizację zajęć – 4,79 punktów, materiały szkoleniowe - 4,47 punktów.

Program kursów-szkoleń oceniono na poziomie – 4,73 punktów, pracę prowadzącego – 4,87 punktów, organizację zajęć – 4,91 punktów, materiały szkoleniowe – 4,78 punktów.

Poziom wszystkich kursów i kursów szkoleń można opisać średnią 4,74 punkty. Zatem poziom zadowolenia słuchaczy ze wszystkich szkoleń w sześciu Placówkach jest jednakowo wysoki. Wszystkie Placówki pracowały w oparciu o przepisy prawa oświatowego, o własne Statuty a także o wymagania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – posiadamy znak jakości „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. W oparciu o przepisy ustawy dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  i w oparciu o zarejestrowane kwalifikacje przygotowywano słuchaczy także do egzaminów państwowych.

Biegli rewidenci oceniali poziom szkolenia w skali 1-6 na poziomie 5,41 punktów przy czym ocena wykładowcy to 5,36 punktów, materiały szkoleniowe – 4,93
a organizacja szkolenia – 5,42 punkty.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod