W 2022/2023 roku szkoleniowym, w ramach systemu zapewniania jakości, (nadzoru wewnętrznego – kontroli i wspomagania), w 6 Niepublicznych Placówkach Kształcenia Ustawicznego powołanych przez O/O SKwP w Krakowie przeprowadzono 8 obserwacji zajęć dydaktycznych, ankietowano słuchaczy 78 kursów, 206 kursów-szkoleń, przeprowadzono  276 kontroli dokumentacji.

Ankietowano 1070 osób, które uczestniczyły w kursach i 2953 osoby uczestniczące
w kursach – szkoleniach. Słuchacze są zadowoleni z działalności oświatowej Placówek. W skali 1-5 zaopiniowali:

Program kursów na poziomie – 4,50 punktów, pracę prowadzącego - 4,75 punktów, organizację zajęć – 4,78 punktów, materiały szkoleniowe - 4,63 punkty.

Program kursów-szkoleń oceniono na poziomie – 4,76 punktów, pracę prowadzącego – 4,88 punktów, organizację zajęć – 4,92 punktów, materiały szkoleniowe – 4,77 punktów.

Poziom wszystkich kursów i kursów szkoleń można opisać średnią 4,74 punkty. Zatem poziom zadowolenia słuchaczy ze wszystkich szkoleń w sześciu Placówkach jest jednakowo wysoki. Wszystkie Placówki pracowały w oparciu o przepisy prawa oświatowego, o własne Statuty a także o wymagania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – posiadamy znak jakości „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty dla kursów certyfikowanych o d I-III stopnia. W oparciu o przepisy ustawy dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  i w oparciu o zarejestrowane kwalifikacje przygotowywano słuchaczy także do egzaminów państwowych.

Biegli rewidenci ocenili poziom szkoleń w skali 1-6 na poziomie 5,52 punkty, przy czym ocena wykładowcy to 5,50 punktów, materiały szkoleniowe – 5,38
a organizacja szkolenia – 5,64 punkty.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001