Informacja o Klubie:

Klub zrzesza nauczycieli rachunkowości, którzy są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Oddziale Okręgowym w Krakowie.

 

Cel działania:

1. Rozszerzanie zainteresowań wśród uczniów szkół ponadpodstawowych rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi poprzez spotkania dyskusyjne, prelekcje oraz konkursy,

2. Kontunuowanie organizowania we współpracy z Biurem Zarządu O/O w Krakowie konkursów wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ekonomicznych z terenu Małopolski.

3. Współpraca przy realizacji patronatów SKwP nad klasami technika rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.

 

Zarząd Klubu:

Prezes Zarządu – Justyna Serafin

Członek– Monika Potoczek

Członek – Iwona Żurowska

 

Kontakt:

tel. 12 632 09 10
biuro@krakow.skwp.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001