Informacja o Klubie:

Klub zrzesza właścicieli biur rachunkowych, którzy są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Oddziale Okręgowym w Krakowie. Ideą dla jakiej powstał Klub jest uświadamianie, że biura rachunkowe nie są dla siebie konkurencją, lecz dzięki wzajemnemu wsparciu i wspólnemu działaniu mogą więcej. Klub chce stworzyć przestrzeń do integracji, nawiązywania nowych relacji, wspierania nie tylko w tematach stricte podatkowych, ale przede wszystkim dotyczących zarządzania biurem oraz zatrudniania personelu. Wzajemna pomoc ma dawać siłę i motywację do działania.

 

Cel działania:

1. Organizowanie spotkań networkingowych dla właścicieli biur rachunkowych, aby mogli oni lepiej poznać swoich kolegów po fachu i wymieniać się doświadczeniami oraz pomysłami.

2. Organizowanie szkoleń i warsztatów na tematy takie jak zarządzanie biurem rachunkowym, rozwijanie biznesu, obsługa klienta itp.

3. Wsparcie w rozwijaniu biznesu poprzez udostępnianie wiedzy i narzędzi, które pomogą właścicielom biur rachunkowych rozwijać ich biznes, takie jak poradnik dla właścicieli biur rachunkowych, lista dostawców usług i narzędzi.

4. Wymiana informacji poprzez utworzenie platformy komunikacyjnej, takiej jak grupa na Facebooku czy forum dyskusyjne, aby właściciele biur rachunkowych mogli wymieniać się informacjami i pomagać sobie nawzajem – już mamy, jak to wygląda ze strony SKWP i obsługi maila/ czy musimy mieć jakieś pozwolenia, żeby działaś pod marką SKWP.

5. Współpraca z innymi organizacjami takimi jak Krajowa Izba Biur Rachunkowych i Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych, aby wzmocnić pozycję właścicieli biur rachunkowych i zwiększyć ich wpływ na rynku.

6. Promocja branży poprzez organizowanie kampanii promocyjnych, które pomogą w promowaniu usług biur rachunkowych i podniesieniu świadomości klientów na ich temat, różnic między księgowymi, a doradcami podatkowymi.

 

Zarząd Klubu:

Prezes Zarządu  - Barbara Duszota

Wiceprezes Zarządu – Joanna Rębacz

Wiceprezes Zarządu – Jacek Czerw

Sekretarz -  Joanna Brzostkiewicz

Skarbnik  – Artur Janusz

 

Terminy spotkań:

Członkowie Klubu spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie SKwP Oddział Okręgowy w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, o godzinie 11:00. Tematyka poszczególnych spotkań ustalana jest na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Kontakt:

tel. 12 632 09 10
biuro@krakow.skwp.pl

kwbr@skwp.krakow.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001