Informacja o Klubie:

Klub Seniora jest zrzeszeniem księgowych lub byłych księgowych a także osób którzy pracują lub pracowali w zawodach pokrewnych z księgowością (podatki, kadry, płace, finanse), będących w wieku emerytalnym a jednocześnie są członkami Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie.

Ważne informacje dla członków Klubu Seniora SKwP  i osób zainteresowanych jego działalnością

  1. Uprzejmie informujemy, że dla przyspieszenia przekazu informacji o spotkaniach Klubu Seniora SKwP - ustanowiony został specjalny adres mailowy: klub.seniora@skwp.krakow.pl
  2. Jeśli chcecie otrzymywać od nas maile o działalności Klubu - to prosimy o wysłanie na powyższy adres - od siebie maila z imieniem i nazwiskiem oraz miastem gdzie jesteście zarejestrowani jako członkowie SKwP.
  3. Mail i telefon – to obecnie podstawowe formy komunikowania się z członkami Klubu, dlatego w przysłanym do nas mailu prosimy podać też swój aktualny numer telefonu (najlepiej komórkowego). Dzięki temu będziemy mogli SMS’em przekazywać krótkie, ale ważne informacje.
  4. Zarząd O/O Kraków przyznał Klubowi także służbowy telefon 530 684 526, który jest w dyspozycji Prezeski Klubu. Prosimy o dzwonienie – jeśli kontakt mailowy będzie niewystarczający.

Cel działania Klubu Seniora:

1. Realizacja działalności statutowej poprzez szerszy kontakt z otoczeniem.

2. Promowanie korzyści wynikających z przynależności do SKwP.

3. Integracja miedzypokoleniowa, wymiana doświadczeń.

4. Dbałość o dziedzictwo i wizerunek Organizacji.

5. Wspieranie członków nieaktywnych już zawodowo.

6. Dbałość o etykę zawodu księgowego.

 

Zarząd Klubu Seniora:

Maria Kula - Prezes

Andrzej Piwowarczyk – Wiceprezes ds. inicjatyw programowych

Krystyna Krawczyk - Sekretarz

Kazimiera Stępińska – Skarbnik

Zofija Piątek – Członek

 

Terminy spotkań:

Spotykamy się raz w miesiącu tradycyjnie w drugi piątek w miesiącu w siedzibie SKwP
w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 o godz.16:00.

 

Kontakt:

tel. 530 684 526

tel. 12 632 09 10
klub.seniora@skwp.krakow.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001