Informacja o Klubie:

Klub zrzesza właścicieli i pracowników organizacji pozarządowych, którzy są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Oddziale Okręgowym w Krakowie. Organizacje pozarządowe (tzw. trzeci sektor) tworzone są przez osoby prywatne w celu działania w interesie publicznym. Nie są nastawione na osiąganie zysków (co nie wyklucza prowadzenia przez nie działalności gospodarczej) a na działanie na rzecz wspólnego dobra. Odmienność działania organizacji pozarządowych w porównaniu z jednostkami gospodarczymi wymaga nieco innego spojrzenia na obszar księgowości.

 

Cel działania:

Ideą Klubu jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia pomiędzy osobami zajmującymi się rachunkowością organizacji pozarządowych oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze specyficznym działaniem tych jednostek.

 

Zarząd Klubu:

Prezes Zarządu – Dorota Markowska-Bochenek

Sekretarz – Artur Janusz

Skarbnik – Maria Kula

 

Kontakt:

tel. 12 632 09 10

fundacje.stowarzyszenia@skwp.krakow.pl
biuro@krakow.skwp.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001