Strona główna img Wspomnienie o Profesorze

Wspomnienie o Profesorze

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 lutego 2016 r. zmarł śp. Prof. zwyczajny dr hab. Bronisław Micherda Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie.

 

 

Bronisław Micherda w 1969 roku ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie i w tym samym roku został członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1976 na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, zaś tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 1997. W roku 1999 został mianowany profesorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W roku 2005 z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polski otrzymał tytuł naukowy profesora. Był biegłym rewidentem i autorem oraz współautorem wielu pozycji z zakresu rachunkowości
i analizy finansowej, autorem licznych artykułów publikowanych w czasopismach fachowych.
Profesor był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 1983 do 1987 pełnił funkcję Członka Zarządu w Krakowie, w latach 1987 – 1991 był członkiem Prezydium, w okresie od 1991 – 2008 był Wiceprezesem Zarządu, a  od roku 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie. W latach 2003-2010 był Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w latach 2003-2012 był Przewodniczącym Rady Naukowej SKwP, w latach 2007-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej i Redaktora naczelnego pisma „Świat Księgowych”. Pełnił też funkcję Prezesa Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
w Krakowie.

Członek Honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wyróżniony Złotą i Srebrną Odznaką SKwP. W uznaniu zasług odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honoris Gratia za wybitne osiągnięcia dla społeczności Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa oraz wieloma nagrodami za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, a pośmiertnie został odznaczony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce najwyższej rangi „Złotą odznaką z diamentem - Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

 

Odszedł od nas ceniony i szanowany przez społeczność uniwersytecką i całe środowisko księgowych, uznany znawca teorii rachunkowości, analizy finansowej i rewizji oraz badacz możliwości i uwarunkowań dobrej jakości świadczeń szeroko rozumianej rachunkowości na rzecz procesu zarządzania.

 

W osobie Zmarłego utraciliśmy nie tylko Prezesa, ale także Przyjaciela, który z wrodzoną swadą i werwą roztaczał swą władzę nad naszym Oddziałem. Był dla nas wzorem do naśladowania, człowiekiem wielkiej pracy, inteligencji, przy tym zawsze wesoły, pogodny i pełen energii. Pomimo tak wielu osiągnięć pozostawał skromnym i życzliwym Człowiekiem, który zawsze udzielał wsparcia i wykazywał się dużym zrozumieniem dla wszystkich współpracowników.

Będzie nam bardzo brakowało troskliwego Szefa, dociekliwego naukowca, wielkiego społecznika, doskonałego organizatora, wspaniałego Kolegi.

 

Zawsze będziemy mieć w pamięci przesłanie Pana Prezesa:

„Bądź dobrym człowiekiem, szanuj ludzi i pracuj.”

Przyjaciele z Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Krakowie.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO