Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie tajników WDT i WNT, transakcji łańcuchowych oraz eksportu i importu towarów, a także utrwalenie wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym towarami oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Szkolenia jest skierowane do pracowników działów księgowości, jak również pracowników działów handlowych i zaopatrzenia zaangażowanych w przebieg takich transakcji oraz inne osoby zainteresowane tematyką

Treści kształcenia

I.ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH

 1. Transakcje wewnątrzunijne a SLIM VAT-3 - ZMIANY OD 2023 R.:
 • WNT rozpoznawane bez faktury;
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej fakturze WNT;
 • Obowiązek podatkowy w WDT;
 • Kolejne doprecyzowania transakcji łańcuchowych;
 • Korekta deklaracji OSS i IOSS po wyrejestrowaniu się ze szczególnych procedur.
 1. Transakcje wewnątrzunijne i poza UE w ustawie SLIM-VAT-2:
 • Zmiana definicji państw unijnych - dostosowanie definicji po Brexit;
 • Transakcje łańcuchowe typu WDT;
 • Transakcje łańcuchowe typu eksport towarów;
 • Rozliczenie faktury korygującej otrzymanej z tytułu importu usług oraz WNT - NOWE uregulowania;
 • Zmiany w rozliczaniu uproszczonych zasad importu towarów
 1. Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE:
 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od lipca 2022 r.
 • Treść wniosku;
 • Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/ na terytorium kraju;
 • Transakcje z osobami fizycznymi zagranicznymi - nowe procedury VAT-OSS i VAT- IOSS
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS;
 • Oznaczenia JPK: WSTO_EE i IED - od kiedy stosować i w stosunku do jakich transakcji.
 1. Funkcjonowanie w praktyce pakietu e-commerce
 • Obliczanie limitu transakcji;
 • Świadczenie usług on-line a procedura MOSS
 • Oznaczenia WSTO-EE i IED w JPK składanym od 2022 r.;
 • Druki zgłoszeniowe do e-commerce;
 • Deklaracja rozliczeniowa
 • Otrzymywane faktury zakupu towarów przy zamówieniach przez internet - problemy praktyczne;
 • Przesyłki małej wartości przy zakupach spoza UE - rozliczanie podatku VAT zapłaconego przez płatnika tego podatku (np. DHL, Poczta Polska, itp.).

II AKTUALNE PROBLEMY

 1. Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw towarów w ramach WDT:
 • Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT - podstawa stosowania;
 • dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
 • Dokumentowanie WDT w przypadku wywozu towaru własnym transportem przez kupującego:
  • Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP;
  • Dokumenty dodatkowe;
  • Faktura i specyfikacja;
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające wywóz: Polisa ubezpieczeniowa, dokument notarialny, oświadczenie osoby posiadającej magazyn;
 • problemy praktyczne związane ze stosowaniem Dyrektywy.
 1. Ogólna interpretacja MF z grudnia 2020 r. a rozliczanie WDT
 • uregulowania Rozporządzenia UE w wyjaśnieniach MF
 • stosowanie w przykładach dowodów zawartych w Rozporządzeniu UE;
 • zbieg przepisów Ustawy o VAT a Rozporządzenia UE;
 • stanowisko MF w sprawie Rozporządzenia UE a Ustawy o VAT - co stosować?
 1. Aktualne problemy i kontrole transakcji wewnątrzwspólnotowych:
 • dowody potwierdzające wywóz;
 • warunki handlowe INCOTERMS a zasady stosowania stawki 0%;
 • ex work, DDP i DDU a wpływ na rozliczenia podatkowe
 • wywóz towaru przez kupującego - dowody przemieszczenia towaru;
 • sprzedaż do kontrahenta zagranicznego a dostawa do kolejnego podmiotu;
 • pojęcie transakcji fikcyjnej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 1. WDT i WNT - inne problemy praktyczne
 • Pojęcie WDT i WNT a sytuacje nietypowe, np. towar poza granicami kraju;
 • Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT i sprzedażą wysyłkową
 • Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów - problemy praktyczne;
 • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT - obowiązek udowadniania przemieszczania towarów
 • Zasady rozliczenia WDT przy braku wymaganych dokumentów.
 • Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym w innym kraju UE
 • Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości
 • Sprzedaż towarów z montażem do innego kraju UE
 • Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu
 • Podatnik zwolniony podmiotowo a rejestracja jako podatnik VAT UE
 • Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE lub na terytorium innego państwa - ZASADY ROZLICZEŃ: darowizny z kraju UE, nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy;
 • Nabycie towarów od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem
 1. Import i świadczenie usług w 2022 r.- aktualne problemy:
 • przeliczanie wartości w walucie obcej od 2021 r. - NOWE uregulowania SLIM VAT
 • Miejsca świadczenia usług;
 • Zasada ?Odwrotnego obciążenia? - jak stosować
 • Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi i świadczenia usługi poza granicami kraju
 • Zasady rozliczania importu usług
 • Faktura VAT a świadczenie usług
 • Otrzymanie faktury z opóźnieniem i obowiązek korygowania rozliczeń wstecz;
 • Rozliczanie usług, których miejscem świadczenia jest poza terytorium UE
 • Miejsce świadczenia usług w przypadku targów i wystaw i zakupu biletów na targi i wystawy
 • Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niebędących podmiotami gospodarczymi
 • Wykazywanie świadczenia usług w Informacji podsumowującej i deklaracji VAT - 7 - najczęstsze błędy
 1. Miejsce dostawy towarów:
 • zasada ogólna rozliczania dostawy towarów;
 • towary wysyłane, transportowane;
 • towary niewysyłane, nietransportowane;
 • dostawa towarów z montażem;
 • dodatkowe usługi związane z dostawą towarów a ich rozliczenia;
 • wywóz towarów przez dany podmiot a funkcjonowanie transakcji trójstronnych i łańcuchowych.
 1. Zasady ustalania i schematy transakcji trójstronnych i łańcuchowych:
 • dostawa towarów do innego państwa UE a faktura wystawiana dla podmiotu z innego państwa;
 • dostawa towarów do innego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta krajowego;
 • dostawa towarów na terenie danego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta z innego państwa;
 • dostawa towarów poza granice UE a zakup towaru przez kontrahenta z UE;
 • dostawa towarów na teren UE a faktura dla kontrahenta poza UE;
 • dostawa towarów do innego podmiotu (krajowego, UE lub poza UE) a faktura wystawiana na inny podmiot niż podmiot, do którego towar dostarczono.

8.Transakcje trójstronne w formie uproszczonej:

 • zasady stosowania: trzy państwa UE i trzy podmioty będące podatnikami podatku VAT;
 • dostawa towarów od pierwszego do ostatniego z kontrahentów - dowody dostaw;
 • rozliczenia przez pierwszego z podmiotów - treść faktury i zasady wykazywania w deklaracji VAT;
 • rozliczenia przez drugiego z podmiotów w zakresie faktury (obowiązkowe jej elementy);
 • rozpoznawanie WNT przez trzeciego z podmiotów - zasady rozliczeń.

9.Eksport i import towarów:

 • Dłuższy termin na otrzymanie potwierdzenia wywozu w ramach eksportu towarów - NOWE uregulowania SLIM VAT
 • Najnowsze wyjaśnienie MF dotyczące miejsca pierwszego przeznaczenia
 • Zasady prawa celnego a rozliczanie podatku VAT
 • Kurs przeliczeniowy
 • Błędna faktura zgłoszona do odprawy celnej - skutki podatkowe;
 • Brak wywozu towaru w ramach eksportu towarów
 • Szczególne procedury celne a rozliczanie podatku VAT
 • Przedstawiciel podatkowy i Agencja Celna jako podmioty rozliczające transakcje - ZMIANY
 • brak wprowadzenia towaru na teren kraju - zasady rozliczeń
 • Problemy praktyczne, w tym przywóz z Chin do Polski lub do innego państwa UE; transakcje w składzie celnym, błędy w rozliczeniach celnych a rozliczanie podatku VAT.
 • 10.Dyskusja z Uczestnikami.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.2175).

Zapisy na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. 

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia. Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

3.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze: 

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.        

 Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPISZ SIĘ

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001