Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
Hotel IbisStyle, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165 (obok dworca PKP)
Termin rozpoczęcia:
29.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
380,- zł od osoby

Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA-

OBECNIE MOŻLIWE ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ.

W przypadku zmiany obostrzeń lub zwolnienia miejsca niezwłocznie o tym poinformujemy.

 

Data szkolenia: 29.09.2020r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Hotel IbisStyle, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165 (obok dworca PKP)

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

SZKOLENIE DOTYCZY  MERYTORYCZNEJ CZĘŚĆ ZWIĄZANEJ Z NOWYM   PLIKIEM W ASPEKCIE PODATKU VAT  W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

SZKOLENIE OPARTE JEST NA UCHWALONYCH JUŻ PRZEZ SEJM ZMIANACH

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:

  1. NIEODPŁATNIE WYDANY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW NAJNOWSZY, SZCZEGÓŁOWY PRZEWODNIK (BROSZURĘ) PO NOWYM PLIKU JPK VAT OBOWIĄZUJĄCYM OD 1 LIPCA 2020 - 71 STRON
  2. AUTORSKIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKŁADOWCĘ

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom księgowych, którzy samodzielnie będą musieli zidentyfikować jakie oznaczenie wymagane jest dla danej transakcji. Korzyścią płynącą z zajęć jest to, że uczestnik uzyskuje wymaganą wiedzę, w jaki przygotować rejestr VAT i plik JPK VAT by był zgodny z nowymi przepisami. Obowiązek stosowania nowych plików obejmuje okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie nowego pliku JPK_VAT. Nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) zostały udostępnione roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 01.04.2020r.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów podatkowych, biur rachunkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych nowym plikiem JPK_VAT.

Nowy plik JPK VAT to duże wyzwanie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla biur rachunkowych, które w szczególności potrzebować będą wsparcia przy tworzeniu i wysyłce nowego pliku JPK VAT.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu, to oprócz wymaganej wiedzy, także praktyczne wskazówki trenera w osobie Pani Renaty Marek dotyczące sposobu wdrożenia zmian.

 

Treści kształcenia

1. NOWE WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA OD 1 LIPCA 2020 DO ZASTOSOWANIA STAWKI 0% PRZY WDT
- jak rozumieć „podanie numeru VAT –UE”
- jak rozumieć „należycie wyjaśnić uchybienie”

2.Rewolucja w zakresie raportowania JPK_VAT –deklaracja oraz ewidencja w jednym dokumencie elektronicznym

3. Omówienie zawartości nowych struktur JPK V7M i JPK V7K czyli jak postępować w przypadku rozliczeń miesięcznych a jak przy rozliczeniach kwartalnych:
- przedstawienie poszczególnych pozycji
- nowe oznaczenia dokumentów
- nowe zasady wykazywania faktur do sprzedaży fiskalizowanej
- wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia
- wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP,VAT_RR, MK
- oznaczenie dokumentu: WEW – analiza przypadków występujących u podatnika
- ujmowanie w pliku paragonów z numerem NIP nabywcy – zmiany TYMCZASOWE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

4. WSKAZANIE BARDZO ISTOTNYCH RÓŻNIC POMIĘDZY ZAWARTOŚCI PLIKU NOWEGO I PLIKU DOTYCHCZASOWGO – nowe wymogi dla deklaracji składanej jako element pliku

5.KORYGOWANIE NOWYCH PLIKÓW
- aspekty techniczne, jak korygować część deklaracyjną a jak ewidencyjną
- nowe terminy składania korekt określone przepisami (np. gdy stwierdzono błędy lub zmieniono dane)
-zasady i terminy składania korekt w przypadku wezwania organu podatkowego
- błędy zagrożone karą 500 zł za błąd – JUŻ ZNOWELIZOWANO PRZEPIS, KTÓRY WEJDZIE W ŻYCIE DOPIERO OD 1 LIPCA 2020
- uzasadnianie przyczyn korekty – czy to możliwe?

6. Nowe wymogi oznaczenia dostaw wybranych towarów i świadczenia wybranych usług – EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT:
- omówienie poszczególnych grup towarów i usług oznaczonych GTU od nr 01 do 13
- które procedury należy oznaczać za pomocą symboli:
SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR
- charakterystyka tych transakcji w celu ułatwienia ich identyfikacji, przykłady

7. Nowe wymogi oznaczania wybranych zakupów – EWIDENCJA ZAKUPU VAT

8. Nowy JPK VAT i wymóg posiadania szczegółowej wiedzy na temat OBOWIĄZKOWOŚCI PŁACENIA W PODZIELONEJ PŁATNOŚCI:
- obowiązki sprzedawcy w tym zakresie
- obowiązki nabywcy w tym zakresie
- analiza przykładowych transakcji w celu prawidłowego oznaczania w pliku

9. BIAŁA LISTA – ZAMIESZANIE WYWOŁANE WIELOMA NOWYMI PRZEPISAMI UCHWALONYMI W OSTATNIM CZASIE – W TYM ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
- składanie druku ZAW – NR – w jakim terminie? 3, 7 czy 14 dni od wpłaty na rachunek poza listą – omówienie na przykładach

10. Nowy druk VAT –UE wraz z objaśnieniami.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: PKO BP S.A. 15 1020 3466 0000 9902 0001 8747

  1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
  2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Pani Renata Marek wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów

 Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

Ul. Mickiewicza 2a

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001