Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Mickiewicza 2a
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
29.08.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby

SZKOLENIE: PODATEK  VAT w BUDŻECIE – zmiany

MIEJSCE: Nowy Targ  - Urząd Miasta  / sala 020 parter /

 

Data szkolenia: 29.08.2019 w godz. 9:30 – 15:00

 

W związku z ekspresowym trybem prac RM nad zmianami podatkowymi  od  września 2019

występują  bardzo istotne zmiany.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Ważne zmiany

 

1.     Biała lista podatników

2.     Solidarna odpowiedzialność

3.     Obciążenie r-ku ,czy zlecenie przelewu – problemy

4.     Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu przez jednostke

 

 

Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary od listopada 2019r

 

 • sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej  płatności
 • czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie  można zapłacić zawięcej niż jedną fakturę ?
 • jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatki VAT będzie można zapłacić z rachunku VAT i z czego US będzie mógł dokonać zajęcia rachunku VAT?
 • Jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem

 

Nowa struktura JPK-v DEK i jej wpływ na rozliczenie VAT od lipca 2020 r

 

 •    terminy wdrożeń przez JST
 •    zasady wysyłania plików
 •    konsekwencje błędów w strukturze
 •    rozliczanie transakcji objętych VAT w nowej strukturze

 

Stawki podatku VAT oraz zwolnienia z opodatkowania .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nowa matryca stawek VAT  od 2020r

 •    Wykaz aktualnych stawek podatku VAT ,stawka 23% stawki obniżone, oraz ich zastosowanie
 •     Zmiana  stawek podatkowych od stycznia 2020r

 

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług .

Zmiany od lipca 2019r oraz zasady wystawiania faktur elektronicznych

 

 •    Rodzaje faktur
 •    faktura zaliczkowa ,oraz duplikat faktury
 •    przechowywanie faktur
 •    terminy wystawiania faktur
 •    elementy faktury
 •    faktury i noty korygujące
 •    termin wystawiania faktur korygujących

   

Nowe zasady stosowania kas fiskalnych od 2020 r

 •   nowe zasady wystawiania paragonów
 •   nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
 •   nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyka kursu, oraz nabycie umiejętności polegających na doskonaleniu posiadanej już wiedzy.

Forma zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach, brak obecności nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury.

Nieobecność należy zgłosić nie póżniej jak dwa dni przed rozpoczęciem  zajęć.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych, w przerwie serwis kawowy, oraz lunch

 

WYKŁDOWCA :  P. Małgorzata  Rzeszutek – specjalista z zakresu  podatku

                             dochodowego, długoletni wykładowca w SKwP

 

Koszt szkolenia  330,00 zł z materiałami

 

Kontakt   18 /2648780 

tel. kom:  530 682 665, 574 604 202
 

e-mail :  nowytarg@skwp.krakow.pl

 

ZAPRASZAMY

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001