Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.02.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie: Podatek VAT u pracodawcy – kiedy możemy odliczyć podatek naliczony, kiedy musi powstać podatek należny

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

 

Treści kształcenia:

1. Kiedy otrzymane przez podatnika dotacje, subwencje i inne dopłaty, w tym związane z COVID-19, podlegają opodatkowaniu VAT – przegląd aktualnych interpretacji

2. Wydatki ponoszone w związku z pandemią koronawirusa i ochroną zdrowia pracowników
a. Zakup środków odkażających lub usługi odkażania firmy
b. Zakup maseczek, przyłbic, kombinezonów ochronnych, rękawic
c. Zakup termometrów
d. Zakup leków i produktów leczniczych wzmacniających odporność
e. Zakup zalecanych szczepionek w związku z pandemią
f. Zakup wyposażenia apteczek
g. Zakup okularów i soczewek

3. Wydatki poniesione w związku z pracą zdalną pracowników
a. Wyposażenie home ofiice
b. Korzystanie z własnych urządzeń pracownika

4. Wydatki związane z nabyciem, użytkowaniem samochodów i przemieszczaniem pracowników oraz przedsiębiorców.
a. Zakup samochodu
b. Samochód firmowy do celów prywatnych podatnika
c. Samochód firmowy do celów prywatnych pracowników
d. Zapewnienie przez pracodawcę dojazdu pracownikowi do miejsca zatrudnienia
e. Koszty taksówek
f. Bilety kolejowe, autobusowe i lotnicze
- Wystawienie faktury do biletu
- Zakup biletów lotniczych u zagranicznych podatników
g. Bilety za przejazd autostradą
- Przejazd autostradami krajowymi
- Przejazd autostradą położoną za granicą
h. Bilety za parking
i. Opłaty za wynajem miejsc parkingowych
j. Wynajem miejsc parkingowych blisko miejsca zamieszkania pracownika
k. Naprawy i przeglądy samochodów, zakup części samochodowych
- Naprawa samochodu w kraju
l. Zakup paliwa na kartę paliwową
m. Zakup hulajnogi
n. Noclegi i wyżywienie pracowników
o. Podróże służbowe prywatnym samochodem pracownika

5. Wydatki na rzecz pracowników
a. Zakupy artykułów spożywczych dla pracowników
- Zakup artykułów spożywczych.
- Zakup wody, kawy, herbaty.
b. Wydatki na szkolenie pracowników oraz uczestnictwo w konferencji
c. Pogrzeb pracownika lub byłego pracownika
d. Zapomoga losowa udzielona pracownikowi ze środków bieżących spółki
e. Prezenty z okazji świąt lub jubileuszu
- Upominki rzeczowe.
- Bony.
f. Zakup posiłków regeneracyjnych
g. Hotel pracowniczy
h. Zakup odzieży dla pracowników
- Odzież ochronna.
- Odzież służbowa z logo firmy.
- Odzież służbowa bez logo firmy.
i. Dodatkowe świadczenia pozapłacowe
- Karty multisport
- Pakiety medyczne
- Wycieczki i spotkania integracyjne. Alkohol na spotkania integracyjne
j. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a VAT.

6. Zakupy związane z reprezentacją i reklamą
a. Zakup prezentów dla kontrahentów Prezenty w opakowaniach zbiorczych
b. Towary przekazywane w celach reklamowych
c. Materiały reklamowe bez wartości konsumpcyjnej
d. Różnica między prezentem a nieodpłatnym przekazaniem (darowizną)
e. Sponsoring i akcje promocyjne a podatek VAT

7. Pozostałe zakupy
a. Zakup licencji i prenumerat do serwisów internetowych
b. Zakup papierowej prenumeraty
c. Odliczony VAT od zaniechanej inwestycji
- Sprzedaż zaniechanej inwestycji

8. Odliczenie VAT w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności z powodu COVID
a. Odliczenie VAT z nieopłaconych faktur
b. Korekta odliczonego VAT, gdy gmina odstąpiła od dochodzenia należności za czynsz
c. Rozwiązane umowy zawartej na czas określony (np. najmu) przed terminem w zamian za dodatkowe wynagrodzenie („odstępne”, „kara umowna”, „opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy”) – kiedy dodatkowe wynagrodzenie podlega VAT a kiedy stanowi odszkodowanie (poza VAT)?

9. Obowiązki pracodawcy posiadającego kasy fiskalne – konsekwencje zaniedbania w postępowaniu na podstawie KKS.
10. Jak uniknąć VAT przy umowach o dzieło i zlecenia? – obniżenie kosztów pracodawcy.
11. Kontrakt menedżerski a podatek VAT
12. Zmiany w rozliczaniu podatku naliczonego w 2021 r.
13. Podsumowanie

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod