Miasto:
Olkusz
Miejsce:
Biurowiec PSS Społem Sala konferencyjna 32-300 Olkusz ul,K.K.Wielkiego 12
Termin rozpoczęcia:
17.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
449,- zł od osoby

Podatek VAT 2023 roku. Aktualności , bieżące problemy . Duże  wyzwania dla księgowych. Stan prawny kwiecień 2023

Cel  szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników aktualizacji wiedzy na temat  zmian w podatku VAT w latach 2023. Dodatkowo omówione zostaną aktualne problemy dotyczące rozliczeń VAT; które będą miały bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie firm 

Adresaci szkolenia: dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku VAT

Zakres tematyczny

PODATEK VAT  2023. Stan prawny na dzień: 17.04.2023

1.ROZLICZANIE PODATKU VAT ZGODNIE ZE ZMIANAMI PROCEDOWANYMI  PRZEZ PARLAMENT W MIESIĄCU  MARCU I KWIETNIU   2023 ROKU– WYBRANE ZAGADNIENIA

2. SPRAWY BIEŻĄCEOBSZARY NIEUSTANNIE RODZĄCE PROBLEMY I BŁĘDY

 1. Jakie zmiany w VAT obowiązują od 1 kwietnia 2023.
 2. Co pewnego wiemy na temat KSEF obowiązkowego. Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania.
 3. Co nowego we FAKTURACH KORYGUJĄCYCH w obrocie krajowym i zagranicznym – omówienie zmian na przykładach, przedstawienie intencji zmian pochodzących od  ich AUTORA, skutki i pułapki, w tym m.in.:

- jak sobie radzić z bonusami (kiedy zmniejszać odliczony VAT)

- jakie kursy walut obcych stosować zanim nadejdą zmiany i co te zmiany wprowadzą nowego

 1. ODLICZANIE PODATKU VAT PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU  towarów – kompleksowość zagadnienia plus NOWOŚCI (kiedy, ile i na jakich warunkach)
 2. ROZLICZENIA KWARTALNE dla szerszego grona podatników – czy warto korzystać?
 3. Firma sprzedaje lub daruje SAMOCHÓD:

- kiedy możliwość stosowania marży

- kiedy zwolnienie z VAT

- kiedy konieczność lub możliwość korekty odliczonego VAT

 1. ZANIECHANIE INWESTYCJI – kiedy i jakie są tego konsekwencje na gruncie zachowania prawa do odliczenia podatku VAT
 2. DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: jaką posiada rolę w rozliczeniu VAT, kiedy kreuje obrót do VAT a kiedy jest dla rozliczenia VAT obojętna - OBSZAR WYMAGAJĄCY REWIZJI W RAMACH  PRZYGOTOWAŃ MERYTORYCZNYCH DO KSEF OBOWIĄZKOWEGO:

- sprzedaż krajowa

- WDT i WNT

- eksport towarów

- świadczenie usług w obrocie zagranicznym

- IMPORT USŁUG

 1. PODATNIK VAT SPRZEDAJE NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ (co do zasady czynność ta jest zwolniona z VAT, opodatkowanie jest wyjątkiem):

- ćwiczenie umiejętności właściwego rozpoznawania czynności opodatkowanej podatkiem VAT,

- podawanie na fakturze właściwej podstawy prawnej  ewentualnego zwolnienia z VAT

- jaki jest wpływ tej sprzedaży na proporcję (strukturę)

- zagrożenie dodatkową sankcją u kupującego nieruchomość!!

 1. CZY ODLICZANIE PODATKU VAT Z FAKTURY Z BŁĘDNIE WYKAZANĄ KWOTĄ VAT JEST MOŻLIWE?

- faktura z błędnie przeliczoną kwotą VAT na złotówki

- faktura w walucie obcej nie przeliczona na złotówki a prawo do odliczenia VAT

- faktura z zawyżoną kwotą VAT (błędna stawka, za  wysoka cena, zawyżona ilość towarów)

- faktura z zaniżoną kwotą VAT

- faktura z wykazanym VAT zamiast zwolnienia lub np.

 1. MIARKOWANIE SANKCJI –PO RAZ PIERWSZY MOZLIWOŚĆ POLEMIZOWANIA Z ORGANEM NA TEMAT WYSOKOŚCI SANKCJI W VAT- jak i czym negocjować z organem w przypadku zagrożenia sankcjami, całkowita przebudowa systemu karania sankcjami w VAT
 2. REWIZJA NAJNOWSZYCH PISEMNYCH INTERPRETACJI RESORTU FINANSÓW, KTÓRYCH NIE WOLNO PRZEOCZYĆ (WYDANYCH W TYM ROKU) W TYM M.IN:

- zmiana stanowiska MF w sprawie kar umownych

- przyznawanie premii – kiedy zmniejszenie podatku naliczonego u nabywcy?

- wpłacona zaliczka …i  .. rezygnacja z zamówienia – terminarz reakcji w podatku naliczonym

- najem prywatny u podatnika VAT czynnego – co musi być wykazane w JPK, stawki VAT i ewentualne zwolnienia z VAT

- udzielanie pracownikom nieoprocentowanych pożyczek a wykazywanie w JPK

 1. Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Zapisy na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją

Informacja o kadrze

 Renata Marek - ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ZAPISZ SIĘ

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001