Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
18.06.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
380,- zł od osoby

Data szkolenia: 18.06.2021r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Nowy Targ, Centrum Konferencyjne CASA, ul. Królowej Jadwigi 17

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Podatek VAT  2021 stan prawny na czerwiec 2021

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia

 1. JPK_V7 – OPUBLIKOWANY (25 MAJA 2021) NOWY PROJEKT ZMIAN PLIKU JPK_V7. – data wejścia w życie 1 lipca 2021

OMÓWIENIE WSZYSTKICH ZMIAN WPROWADZANYCH  W ZAKRESIE PLIKU JPK OD 1 LIPCA 2021.

W TYM M.IN.:

 1. NOWE uregulowanie - wprowadzenia możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł
 2. NOWE uregulowania – w zakresie wykazywania  faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego
 3. „MPP” - zmiany
 4. NOWE uregulowania w zakresie RO
 5. Zmiany w zakresie oznaczania GTU towarów i usług
 6. Zmiana dotycząca wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT
 7. Doprecyzowanie zapisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.
 8. NOWE OZNACZENIA PROCEDUR WSTO_EE, IED

 

DODATKOWO: Przepisy a praktyka interpretacyjna czyli jakie wytyczne do uzupełniania PLIKU podaje resort finansów

 

2.FAKTURY KORYGUJĄCE W  2021  NA TLE OBJAŚNIEŃ PODATKOWYCH WYDANYCH W DNIU 23 KWIETNIA 2021

PRAKTYCZNE OMÓWIENIE ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2021 ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA NIEKTÓRE OBSZARY WYDANYCH OBJAŚNIEŃ, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZOCZYĆ!!!

 • Czy wystawioną fakturę korygującą in minus mogę ująć w pliku później niż powinnam?
 • Czy faktury korygujące dla osób prywatnych też obejmujemy nowymi obowiązkami uzgodnień?
 • Dokumentacja – jak ją przechowywać
 • Korygowanie mediów – zasada określona tylko w OBJAŚNIENIACH
 • KORYGOWANIE odliczonego VAT bez faktury korygującej – procedura postępowania
 • Różne okresy ujmowania tej samej faktury korygującej u wystawcy i nabywcy – przykłady
 • Skonto – szczególny przypadek, łatwość pomyłki
 • Ustalenia ustne – czy rzeczywiście są możliwe? Błędy w odczycie OBJAŚNIEŃ
 • Ujmowanie w pliku wystawionych faktur korygujących na plus – odmienne od prezentowanych w interpretacjach indywidualnych stanowisko!!
 • Ujmowanie w pliku otrzymanych faktur korygujących in plus
 • Zasady postępowania z fakturami korygującymi na przełomie roku 2020/2021
 • rodzaje porozumień – MINISTER ROZRÓŻNIA W OBJAŚNIENIACH 2

 

 1. KORYGOWANIE WNT - co zostało zmienione a co czeka na zmiany

- korygowanie na plus

- korygowanie na minus

 

 1. PARAGON Z NIP- em.

1) Jak to jest z tym wystawianiem faktur do paragonów?

2) Jakie obowiązki ma sprzedawca a czego  żądać może kupujący?

3) Wystawianie korekt do paragonów z NIP-em- interpretacja podatkowa

 

 1. SPRZEDAŻ TOWARÓW Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DLA OSÓB PRYWATNYCH – UCHWALONE JUŻ PRZEZ SEJM ZMIANY OD 1 LIPCA  2021

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ POLSKIEGO PODATNIKA  DLA OSÓB PRYWATNYCH  ZAMIESZKAŁYCH W  INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ  – UCHWALONE JUŻ PRZEZ SEJM ZMIANY OD 1 LIPCA  2021

 • REWIZJA – czy mnie to dotyczy? Jak się liczy nowy limit?
 • Co się zmienia w stosunku do stanu obecnego
 • Nowe obowiązki deklaracyjne, ewidencyjne i fakturowe
 • KONIECZNOŚĆ NOWEJ REJESTRACJI
 • Co to jest WSTO?
 • Co to jest OSS?

 

 1. PRZYGOTOWANIE DO SLIM VAT 2. ZAGADNIENIA RÓŻNE I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykład przeprowadzi ekspert z zakresu Podatku VAT. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Trener Ministerstwa Finansów. Praktyk cieszący się uznaniem słuchaczy

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod