Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
430,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest zdobycie lub utrwalenie przez uczestników wiedzy na temat jak poprawnie rozliczać podatek VAT w 2024. Korzyścią ze szkolenia jest to, że odbywa się w formacie warsztatów praktycznych, tj. podczas szkolenia omawiane są realne przypadki (transakcje) z życia firm, w których zastosowanie znajdzie dane zagadnienie z programu szkolenia. Pozwala to najpełniej poznać i zastosować przepisy w codziennej pracy. W trakcie szkolenia omawiane są najnowsze orzeczenia i interpretacje do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia:

Odpowiedzialność członka zarządu za decyzje, w tym:

 • Przede wszystkim poznasz odpowiedź na pytanie: ZA CO ODPOWIADA ZARZĄD I JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ – CASE STUDIES
 • Poznasz Schemat odpowiedzialności, który wpływa na każdy podpis członka zarządu, który niewątpliwie stanowić będzie dla Ciebie kompendium wiedzy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • Jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności?
 • Dowiesz się bezsprzecznie, co nowelizacja KSH 2022 zmienia w odpowiedzialności członka zarządu
 • Zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość, czy usankcjonowanie praktyki?
 • Business judgement rule – jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej?
 • Rewizja kontaktów menadżerskich – które zapisy uratują Cię, a które pogrążą?
 • Zmiana przepisów o odpowiedzialności członków zarządu za szkodę

Nowelizacja KSH:

 • Dowiesz się także, czy warto być w grupie spółek
 • Holdingi umowne a holdingi faktyczne
 • Grupa spółek – pojęcie, uczestnictwo i rejestracja
 • Zmiana definicji spółki dominującej

WIĄŻĄCE POLECENIE DLA ZARZĄDU OD A DO Z

 • Przede wszystkim dowiesz się, Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia?
 • Co może być przedmiotem wiążącego polecenia?
 • Prawidłowy sposób wydawania wiążących poleceń
 • Odmowa wykonania wiążącego polecenia – czy możliwa i za jaką „cenę”?
 • Odpowiedzialność za skutki wykonania i wydania wiążącego polecenia szkodę – kto ponosi? Jak się od niej uwolnić?
 • Rewolucyjna nowość – odpowiedzialność za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej

Ochrona prywatnego majątku członków zarządu  – odpowiedzialność członka zarządu (case studies)

 • Dlaczego członkowie zarządu każdej godziny, każdego dnia ryzykują (zazwyczaj nieświadomie) swoim majątkiem prywatnym?
 • Co zrobić, aby nigdy komornik nie zapukał do ich drzwi za sprawy spółki?
 • Polisy D&O – wszystko co musisz z nich wyczytać – niewątpliwie będzie dla Ciebie zaskoczeniem
 • Jak działać na co dzień, aby nie narażać swojej rodziny i majątku?
 • Do czego służy votum separatum w Zarządzie?

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE – CASE STUDIES

 • Członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?
 • Jak zorganizować podział obowiązków w zarządzie, który zabezpieczy przed odpowiedzialnością?

ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKA ZARZĄDU

 • Dowiesz się jakie są jego skutki i ograniczenia.
 • Poznasz rozwiązanie, co zrobić, gdy nie uzyskasz absolutorium.

ODWOŁANIE Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU – CASE STUDIES

Dowiesz się, jak zrobić, aby nie zostać łatwo odwołanym z zarządu. Krok po kroku omówimy możliwe sposoby zabezpieczeń przez nagłą utratą funkcji.

KOGO CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN OBAWIAĆ SIĘ NAJBARDZIEJ?

 • Poznasz actio pro socio.
 • Dowiesz się, jak zadbać o własne interesy w zarządzie.

ZAKAZ KONKURENCJI CZŁONKA ZARZĄDU

Poznasz klauzulę, która zapewni Ci wypłatę ustalonego odszkodowania za zakaz konkurencji.

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU – CASE STUDIES

 • Poznasz pułapkę prawną, która powoduje problemy członków zarządu
 • Nauczysz się poprawnie redagować rezygnację z funkcji członka zarządu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA, WEKSLOWA, ZA PODATKI, WOBEC PRACOWNIKÓW

Poznasz ryzyka i sposoby na ich unikanie

REGULAMIN ZARZĄDU KODEKSEM DROGOWYM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • Dowiesz się jakie zapisy mogą Cię uratować a jakie pogrążyć
 • Otrzymasz wytyczne co do treści Regulaminu zarządu
 • Otrzymasz wytyczne co do poprawnej treści uchwał podejmowanych przez zarząd

POSIEDZENIA ZARZĄDU OD „A” DO „Z” – CASE STUDIES

 • Zwoływanie, odbywanie, głosowania, protokoły z posiedzeń zarządu.
 • Nowe zasady protokołowania uchwał zarządu

W REZULTACIE, DOWIESZ SIĘ, CO WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU –

REASUMUJĄC, POZNASZ MECHANIZMY CHRONIĄCE ZARZĄDY!

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach online. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Wykładowca: Monika Drabradca prawny od 2004 roku, właściciel Kancelarii Radcowskiej M.D. Legal Solutions. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o., Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A. i wiele innych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy, restrukturyzacjach, reprezentuje strony w licznych postępowaniach sądowych - jest procesualistką. Jest autorką bardzo poczytnego bloga dla kadry zarządzającej Odpowiedzialność Członka Zarządu. Szkoli ponad 3000 managerów rocznie. Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej na rzecz kadry zarządzającej. W 2019 r. została też ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej członków zarządów w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i finansowej. W szczególności za: decyzje biznesowe, działanie na szkodę spółki, długi i zobowiązania spółki.
Wśród Uczestników jej szkoleń są m.in:  Polska Spółka Gazownictwa, ING, PKO BP, BRE Bank, Polkomtel, UPC Polska, Orange, Computerland, Wincor Nixdorf, Sygnity, KPMG, Deloitte, Pricewaterhause Coopers, PKN Orlen, KGHM, Twoja Energia, ENERGA, Trumpf Polska, La Lorraine Polska, Swarovski Global, Business Services , Budimex, Onninen i setki innych.
Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego, co daje jej kompetencje wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy ale także syndyka w postępowaniach upadłościowych, może prowadzić i zawierać układy restrukturyzacyjne.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl najpóźniej na trzy dni przed realizacją szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001