Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.05.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
po południu
Opłata:
100,- zł od osoby

Nazwa szkolenia : Biura rachunkowe w obliczu nowych obowiązków podatkowych oraz wybrane problemy funkcjonowania

Szanowni Państwo CZAS NA ZMIANY!

Odpowiedzialność BIUR RACHUNKOWYCH, samodzielnych księgowych, rozliczających swoich klientów rośnie z roku na rok, a wręcz bywa szokująca. Wykonujesz swoje obowiązki rzetelnie i starasz się być zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami przepisów prawa podatkowego i nie tylko.

To właśnie BIURO RACHUNKOWE musi wiedzieć WSZYSTKO I ZAWSZE ... takie są oczekiwania...
•Nowelizacja w VAT – nowe problemy i potrzeba ochrony
•Dyscyplina klienta – bezpieczeństwo biura rachunkowego
•Przejrzyste zasady współpracy – mniej stresu i obowiązków

Czas trwania kursu : 05 maja  2021

Rozpoczęcie : 16:00 do 17:30

Wymiar godzin : wynosi 1,5 godziny lekcyjnej

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia :

1.Czy biuro rachunkowe musi oznaczać kody GTU za klientów

•Wprowadzenie zapisu do umowy
•Brak odpowiedniego zapisu w umowie
•Wzajemność umów - dodatkowe wynagrodzenie
•Zabezpieczenie interesów biura

2.Jakie zapisy powinny się znaleźć w oświadczeniu klienta biura rachunkowego dla celów oznaczenia transakcji

•Oświadczenie w sprawie oznaczenia towarów i usług kodami GTU
•Oświadczenie w sprawie oznaczenia procedur
•Oświadczenie w sprawie dowodów sprzedaży
•Oświadczenie w sprawie dowodów zakupu
•Wzór ogólnego oświadczenia dla klienta biura rachunkowego

3.Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe – JPK_VAT

•Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego
•Odpowiedzialność cywilnoprawna biura
•Umowa z biurem rachunkowym a zakres odpowiedzialności
•Współpraca między podatnikiem a biurem
•Nowe sankcje za błędy w ewidencji
•Odpowiedzialność karnoskarbowa
•Odpowiedzialność podatnika za przesłanie pliku JPK_VAT w nieprawidłowej formie
•Zalecana weryfikacja umów
•Jak biuro rachunkowe powinno wykazywać świadczone przez siebie usługi w nowym JPK_VAT

4.Co powinna zawierać dobra umowa z klientem biura rachunkowego w nowym roku 2021

•Określenie stron umowy i weryfikacja zasad reprezentacji
•Wskazanie obowiązków biura rachunkowego (dodatkowo przykłady)
•Obowiązki klienta (pomocny kazus)
•Opis rodzaju działalności klienta
•Odpowiedzialność biura rachunkowego
•Okres obowiązywania i termin wypowiedzenia

5.Bieżące problemy biur rachunkowych – dodatkowe opracowania

•Odpowiedzialność za rachunkowość, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono biuru rachunkowemu
•Czy biuro rachunkowe może zawiesić wykonywanie usług księgowych wobec niepłacącego klienta
•Czyny nieuczciwej konkurencji w biurach rachunkowych
•Jak z sukcesem prowadzić biuro rachunkowe - działania marketingowe
•Jakie pełnomocnictwa musi mieć biuro rachunkowe, aby reprezentować klienta w sprawach ZUS
•Czy biuro rachunkowe prowadzące tylko pkpir i ryczałt musi mieć OC
•Biuro rachunkowe – samemu czy ze wspólnikami
•Kto w biurze rachunkowym podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzane dla klienta
•Dlaczego biuro rachunkowe powinno rozważyć kupno dobrowolnego ubezpieczenia OC

 Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

LUIZA  PIEPRZYK - Partner TAX & DUTY Audytor podatkowy, trener, wykładowca . Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Współautor książki: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod