Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w VAT, zmiany w ZUS, zmiany w prawie gospodarczym na 2019 r.

Zmiany w VAT, zmiany w ZUS, zmiany w prawie gospodarczym na 2019 r.

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Zmiany w VAT, zmiany w ZUS, zmiany w prawie gospodarczym na 2019 r."

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8.30 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

Treści kształcenia:

 1. Ulga na złe podatki po nowemu  - ulga na złe długi, zmiany od 1 stycznia 2019 r. (likwidacja obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika)
 2. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na konto bankowe w 2019r.
 3. Pytania uczestników
 4. Zmiany w ZUS od 2019 roku  - panel dyskusyjny.
 5. Konstytucja dla biznesu  - zmiany gospodarcze na korzyść przedsiębiorcy w 2019 roku.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcami na kursie będą wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, wykładowcy SKwP:

1. Zbigniew Miernik

- Ulga za złe podatki po nowemu

- Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na konto bankowe w 2019 r.

2. Dorota Ufir

- Zmiany w ZUS od 2019 r – panel dyskusyjny.

3. Karolina Wyrwińska

- Konstytucja dla biznesu – zmiany gospodarcze na korzyść przedsiębiorcy, zmiany na koniec 2018 oraz 2019.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO