Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatku VAT uchwalone w ciągu 2019r

Zmiany w podatku VAT uchwalone w ciągu 2019r

Miasto:
Nowy Sącz
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
330,- zł od osoby,
zapisz się

PODATEK  VAT  2019 UCHWALANE ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2019

Miejsce szkolenia: Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18
Rozpoczęcie: godz. 9.00

Zakres tematyczny:

  1. WYROK TSUE   Z DNIA 2 MAJA 2019 W  POLSKIEJ SPRAWIE – skutki w zakresie powstawania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych, czy protokoły maja znaczenie?
  2. ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA  2019

- nowy rejestr dla potrzeb  VAT, odpowiedzialność solidarna w przypadku błędnego przelewu, sposoby unikania ryzyka

  1. ZMIANY  OD 1 LIPCA 2019

- możliwość przesyłania faktur VAT RR elektronicznie, dostosowanie przepisów ustawy do orzecznictwa ETS (Kozuba Premium Selection) w zakresie opodatkowania nieruchomości, zmiany w zakresie spraw celnych, podawanie NIP na paragonie jako warunku koniecznego do wystawienia faktury

  1. NOWA MATRYCA STAWEK VAT – PROJEKT PO ZMIANIE

-  wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej, "przełożenia" obecnego PKWiU na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług)

  1. LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT -7

- wprowadzenie  obowiązek przesyłania w formie JPK ewidencji i deklaracji VAT jako jednego pliku nazywanego JPK_VDEK, modyfikacja zakres prowadzonej ewidencji i danych przekazywanych do Ministerstwa Finansów, wprowadzenie  sankcje za nieprawidłowe przesyłanie plików JPK_VDEK.

  1. OBOWIĄZKOWE  FAKTURY  ELEKTRONICZNE – KOMENTARZ DO ZMIANY WPROWADZONEJ OD 18 KWIETNIA 2019 ROKU
  2. OMÓWIENIE WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN OD  1 MAJA  2019   I  REALIZACJI  OBOWIĄZKÓW  DO 31.05.2019 DOTYCZĄCYCH   KAS REJESTRUJĄCYCH
  1. PRZEDSTAWIENIE AKTUALNEGO NA DZIEŃ SZKOLENIA ETAPU WPROWADZANIA INNYCH, DODATKOWYCH ZMIAN NA ROK 2019

-   np.split payment obowiązkowy, import towarów itp

  1. NAJNOWSZE  ORZECZENIA SĄDOWE

- interpretacje  skomplikowanych przepisów przez  NSA i WSA

  1. PRAKTYKA  INTERPRETACYJNA ORGANÓW  PODATKOWYCH W WYBRANYCH, SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH POD KĄTEM RYZYKA  FINANSWOEGO, TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - specjalista z zakresu podatku VAT, długoletni współpracownik naszego Oddziału cieszący się uznaniem słuchaczy

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO