Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZMIANY W PODATKU VAT UCHWALONE W CIĄGU 2019 ROKU

ZMIANY W PODATKU VAT UCHWALONE W CIĄGU 2019 ROKU

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-05-10
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
brak miejsc

KURS " ZMIANY W PODATKU VAT UCHWALONE W CIĄGU 2019 ROKU"

 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/ 2 Tarnów

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU

 

Treści kształcenia:

 


1.KASY ON- LINE UCHWALONE:
- kto i kiedy musi wymieniać kasy
- nowe obowiązki raportowania
- do kiedy można używać dotychczasowe kasy
- ulga na zakup kasy po zmianach
- nowe kary
2. NOWA  MATRYCA  STAWEK  VAT  – DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O VAT:
- różne daty wejścia w życie poszczególnych regulacji (rozróżnienie zmian, które wchodzą w życie w czerwcu 2019 a które w styczniu 2020 roku)
- zmiana nomenklatury dla towarów
- zmiana identyfikowania usług dla potrzeb VAT
- jak otrzymać już w tym roku wiążącą informację podatkową w zakresie prawidłowego stosowania stawek VAT, zasady wnioskowania, terminy wydawania, opłaty
- zakres ochrony jaki daje WIS  oraz kto  jest chroniony
- zmiany w zakresie odwrotnego  obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej
3.NOWA  BAZA PODATNIKÓW  I NOWE  KARY – ZMIANY JUŻ UCHWALONE PRZEZ SEJM:
- stworzenie nowej bazy podatników jako narzędzia uszczelniającego system podatku VAT (zakres danych, połączenie  wielu baz w jedną)
- nowy obowiązek dokonywania płatności na rachunek bankowy zawarty w bazie
- negatywne konsekwencje w przypadku płatności na rachunek niezamieszczony w bazie
- jak wyeliminować negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek bankowy niewymieniony w bazie
4. BREXIT , ZASADY  FAKTUROWANIA, VAT MARŻA – OMÓWIENIE  WIOSENNYCH KOMUNIKATÓW  MINISTRA FINANSÓW.
5.OBSZARY RYZYKA W PODATKU VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH (w oparciu o orzeczenia sądowe oraz interpretacje podatkowe):
-  ryzyka związane z odliczaniem VAT (braki  faktury, pomyłki na fakturze, duplikaty, faktury niezapłacone, faktury  na okulary korekcyjne itp.)
- ryzyka związane z ujmowaniem  faktur korygujących
- ryzyka nieterminowego wykazywania podatku VAT należnego ( w procedurze refakturowania, przy usługach świadczonych w cyklach)
- ryzyko nieprawidłowego opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych (zmiana stanowiska MF)
- reprezentacja i reklama – ryzyka braku podatku VAT oraz braku fiskalizacji
6. OBSZARY RYZYKA W PODATKU VAT W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH:
- transakcje wielostronne  - polski podatnik pierwszy w łańcuchu dostaw, zagrożenie stawki 0% - najnowsze orzeczenia TSUE
- ryzyka związane z importem usług ( m.in.podatek u źródła a podstawa opodatkowania)
- refakturowanie  usług w obrocie międzynarodowym – problemy w rozliczaniu oraz dokumentowaniu przenoszenia kosztów

 

Metody pracy:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca -Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. 

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO