Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatku VAT na 2017 rok - szczegółowe omówienie z uzasadnieniem i objaśnieniem MF

Zmiany w podatku VAT na 2017 rok - szczegółowe omówienie z uzasadnieniem i objaśnieniem MF

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Zmiany w podatku VAT na 2017 rok - szczegółowe omówienie z uzasadnieniem i objaśnieniem MF”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Nowe przepisy w zakresie objaśnień podatkowych (zmiany w ordynacji podatkowej):

- co to są objaśnienia podatkowe,

- co to jest utrwalona praktyka,

- kiedy skutecznie można się powoływać na objaśnienia podatkowe i utrwaloną praktykę broniąc prawidłowości rozliczania podatku VAT,

- REWOLUCJA! Interpretacje indywidualne wydane dla konkretnych podatników mogą chronić także innych - zasady na przykładach.

2. Nowe wzory druków deklaracji na rok 2017.

- wskazanie różnic,

- nowe wzory informacji podsumowujących dla VAT.

3. Zmiany w zakresie rozliczeń kwartalnych w 2017 roku:

- dla podatników rozpoczynających działalność,

- dla już istniejących podatników.

4. Procedura odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym:

- zmiany w załączniku nr 11,

- powstanie nowego załącznika nr 14- czyli roboty budowlane w odwrotnym obciążeniu - rewolucja w usługach budowlanych,

- przepisy przejściowe,

- zaliczki w odwrotnym obciążeniu,

- zmiany w zakresie odliczania podatku VAT w procedurze odwrotnego obciążenia,

- zmiany w zakresie składania druku VAT-27 i jego korygowania.

5. Nowe sankcje w podatku VAT

 - kiedy 20%, 30% a kiedy 100%,

- przypadki gdy sankcji się nie nalicza,

- ważne przepisy przejściowe.

6. Zmiany form składania deklaracji, od kiedy i dla kogo deklaracje elektroniczne.

7.  Zmiany w zakresie informacji podsumowujących:

- zmienione okresy składania,

- zmiany co do formy,

- wykreślanie z rejestru podatników unijnych a obowiązek składania informacji podsumowujących.

8. Wykreślanie z rejestru podatników VAT czynnych - przypadki i zagrożenia.

9. Zmienione zasady otrzymywania zwrotu podatku VAT:

- wydłużanie zwrotu,

- zwrot w terminie 25 dni na zmienionych warunkach.

10. Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy:

- nowe towary w załączniku nr 13,

- zmienione zasady wyłączenia odpowiedzialności.

11. Nowe konsekwencje wykazywania wewnątrzwspólnotowgo nabycia towarów i importu usług z opóźnieniem - ryzyko powstawania zaległości podatkowych i naliczania sankcji podatkowych:

- kiedy prawidłowo należy wykazywać WNT i import usług,

- analiza na przykładach, moment powstania obowiązku podatkowego,

- zaliczki przy WNT i imporcie usług,

- opóźnione wykazywanie tych operacji i konsekwencje w podatku naliczonym,

- podatek u źródła a podstawa opodatkowania importu usług.

12. Jednolity Plik Kontrolny w zakresie ewidencji VAT - objęcie obowiązkiem raportowania kolejnej grupy podatników, najnowsze wytyczne Ministra Finansów.

13. Nowe wymogi dotyczące ewidencji VAT (dodatkowe dane, które należy gromadzić).

14. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym - nowe przepisy w zakresie identyfikacji miejsca świadczenia usług.

15. Nowe rozporządzenie w zakresie zwolnień sprzedaży z rejestracji na kasie fiskalnej - zwolnienia w roku 2017.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie będzie wysokiej klasy specjalistka z zakresu podatku VAT,wieloletnia wykładowczyni SKwP. Osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla członków SKwP, kadry urzędniczej, prywatnych przedsiębiorców.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO