Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH 2019

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH 2019

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
czw
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego


 
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: UWAGA! ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA! Ul. Focha 3. PCKU w Chrzanowie
 


Treści kształcenia:

 

Zmiany w podatku dochodowym CIT

 

1.    Zmniejszenie CIT do 9% dla wybranych spółek
2.    Koszty uzyskania przychodów od dopłat i zysku zatrzymanego w spółkach kapitałowych
3.    Zmiany w dokumentacji cen transferowych
4.    Wprowadzenie zmian w podatku od nieruchomości komercyjnych
5.    Duża zmiana w ujmowaniu wydatków związanych z samochodami osobowymi: leasingi, nabycia, opłaty eksploatacyjne w tym m.in.:
- podwyższenie limitu wartości samochodu amortyzowanego w kosztach podatkowych z 20.000 euro do 150.000 zł (dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł)
-podwyższenie limitu ubezpieczenia autocasco ujmowanego w koszty 
- ograniczenie kosztów używania (eksploatacyjnych) samochodów przedsiębiorcy w kosztach podatkowych do 75% wydatków.
6.    Zmiany w podatku u źródła
7.    Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
8.    Zwiększenie progu klasyfikacji jako mały podatnik
9.    Zmiany w opodatkowaniu pakietu wierzytelności
10.    Raportowanie schematów podatkowych zastosowanych u podatników
11.    Innovation box- zasady stosowania nowej ulgi podatkowej

 

Zmiany w PIT

 

1.Zmiany terminu złożenia deklaracji PIT
2.Zmiany w stosowaniu ulgi mieszkaniowej, zmiany w opodatkowaniu nieruchomości otrzymanych w spadku
3 Nowa danina solidarnościowa- kogo obejmuje, na jakich zasadach będzie obliczana?
4. Podatek Exit tax w zakresie zmiany rezydencji podatkowej
5. Opodatkowanie wirtualnych walut
6. Zmiany w ujęciu kosztowym wynagrodzeń małżonków w spółkach osobowych
7. Likwidacja kilometrówki i nowy limit wydatków z tytułu używania samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 20% tych wydatków
8. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej – nowa instytucja prawno – podatkowa dotycząca dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa mimo śmierci przedsiębiorcy

 
Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
 

Efekty kształcenia


 
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 
 

Warunki zaliczenia kursu


 
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 


Informacja o kadrze

 

Małgorzata Rzeszutek - Właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 6-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. 

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO