Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia od 01.01.2016 roku

Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia od 01.01.2016 roku

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon, wt
Opłata:
250,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia od 01.01.2016 roku”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 4 godziny lekcyjne.

Kurs odbędzie się dnia:

15.12.2015 - I grupa o godz. 14.00,

11.01.2016 - II grupa o godz. 14.00,

 

Treści kształcenia:

 

 1. Zbieg tytułów do ubezpieczeń - zasady rozstrzygania w tym:

  • wykonywanie kilku umów zawartych z tym samym zleceniodawcą,

  • wykonywanie kilku umów zawartych z różnymi zleceniodawcami,

  • umowa zlecenie i działalność gospodarcza lub współpraca,

  • umowy zlecenia osób duchownych,

  • umowy zlecenia posłów i senatorów.

 2. Ustalanie łącznej podstawy wymiaru składek z uwzględnieniem okresów niezdolności do pracy.

 3. Zbieg umowy zlecenia z umową o pracę.

 4. Umowy zlecenia zawarte z rencistą lub emerytem.

 5. Umowy zlecenia zawarte przed 01-01-2016r.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. ubezpieczeń społecznych Pani Ewa Wnęk.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO