Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zastosowanie programów COMARCH OPTIMA oraz PŁATNIK do prowadzenia kadr i płac

Zastosowanie programów COMARCH OPTIMA oraz PŁATNIK do prowadzenia kadr i płac

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-05-14
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
1200,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: ”Zastosowanie programów COMARCH OPTIMA oraz PŁATNIK do prowadzenia kadr i płac”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 48 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 16.30 - 19.45 we wtorki i piątki.

Treść szkolenia:

 1.  Przygotowanie programu OPTIMA do pracy z firmą – konfiguracja programu - 12 godz.
  a) ustawienia danych do deklaracji ZUS oraz PIT4R
  b) tworzenie list płac oraz list płac korygujących, ustawienia parametrów wypłat
  c) zdefiniowanie dodatków typu: premie, wyrównania, ekwiwalent, odprawa, składka ubezpieczenia grupowego, itp.
  d) ustawienia programu do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
  e) zobowiązania wobec ZUS/dofinansowania PFRON
  f) konfiguracja kalendarzy
  g) tworzenie harmonogramów pracy
  h) definiowanie typów nieobecności, limity nieobecności, progi urlopowe.

  2. Zakładanie kartotek pracowniczych – 12 godz.
  a) założenie kartotek pracowniczych dla 5-ciu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
  b) założenie kartotek dla umów zlecenia w tym dla umowy ryczałtowej (5 umów),
  c) założenie kartotek dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło w tym dzieło z prawem autorskim (3 umowy),
  d) założenie kartotek dla właścicieli
  e) przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS

  3. Obsługa programu PŁATNIK – dokumenty zgłoszeniowe – 6 godz.
  a) konfiguracja programu
  b) import dokumentów ubezpieczeniowych
  c) weryfikacja kartotek
  d) wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS

  4. Naliczanie wynagrodzeń (ćwiczenia) - 8 godz.
  a) wprowadzenie nieobecności, naliczenie wynagrodzeń
  c) wprowadzenie potrąceń – jednorazowych
  d) naliczenie podatku PIT4R, deklaracji ZUS
  e) eksport deklaracji ZUS do PŁATNIKA (pracownicy, właściciele)

  5. Obsługa programu PŁATNIK – dokumenty rozliczeniowe – 8 godz.
  a) import dokumentów rozliczeniowych
  b) zasady weryfikacji dokumentów rozliczeniowych ZUS
  c) weryfikacja dokumentu DRA z listami płac oraz wysyłka dokumentów

  6. Wydruki kadrowo-płacowe OPTIMA, PŁATNIK – 2 godz.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi na komputerach, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Ewa Wnęk- absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń społecznych - Kierownik Działu.
Długoletni wykładowca SKwP w zakresie ubezpieczeń społecznych, programu PŁATNIK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO