Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Zasady stosowania split payment i zmiany wchodzące od 1 listopada 2019 roku 

Rewolucja w stosowaniu Split payment. Obligatoryjna, podzielona płatność dla towarów i usług wrażliwych.
Nowelizacja od 1 listopada 2019 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

1. Projekt zmiana w ustawie o VAT – mechanizm "split payment"

 1. podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018,
 2. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
 3. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
 4. korzyści zastosowania „split payment”.

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

 1. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 2. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT –
  w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
 3. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 4. czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
 5. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?
 6. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 7. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 8. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 9. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 10. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie "split payment".

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a "split payment".

 1. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 2. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 3. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 4. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 5. formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu "split payment"

 1. prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 2. termin zwrotu VAT a „split payment”,
 3. transakcje międzynarodowe a „split payment”.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

 

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001