Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zasady opodatkowania podatkiem VAT transakcji z podmiotami zagranicznymi

Zasady opodatkowania podatkiem VAT transakcji z podmiotami zagranicznymi

Miasto:
Wadowice
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "Zasady opodatkowania podatkiem VAT transakcji z podmiotami zagranicznymi"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 8.30   (do 14.30)

MIEJSCE SZKOLENIA: WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1

DATA: 23.05.2019 (czwartek), godz. 8.30-14.30

CENA: 320 zł (300 zł dla Członków SKwP z opłaconą składką członkowską)

 

Treści kształcenia:

 1. Transakcje w obrocie towarowym z podmiotami zagranicznymi (150 min)
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  • Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca.
  • Import towarów.
  • Eksport towarów.
  • Transakcje nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na miejsce dostawy towarów.
 2. Miejsce dostawy towarów w obrocie z podmiotami zagranicznymi (60 min)
  • Miejsce dostawy towarów - zasada ogólna.
  • Miejsce dostawy towarów, które są instalowane lub montowane.
  • Miejsce dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych.
  • Miejsce dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych.
  • Miejsce dostawy towarów w transakcjach trójstronnych uproszczonych (WTT).
  • Miejsce dostawy przy imporcie towarów.
  • Miejsce dostawy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 3. Miejsce świadczenia usług w obrocie z podmiotami zagranicznymi (30 min)
  • Miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia usług przez podatnika zagranicznego.
  • Import usług.
  • Miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika zagranicznego.
  • Świadczenie usług nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na miejsce świadczenia.
 4. Dobre praktyki pozwalające chronić wizerunek firmy i uniknąć potencjalnego uczestnictwa (wciągnięcia) w oszustwo podatkowe związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
  • Oszustwa podatkowe dotyczące podatku VAT związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
  • Orzeczenia ETS oraz polskich sądów administracyjnych dotyczące oszustw podatkowych z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.
  • Analiza kontrahentów, warunków transakcji, pozwalająca zapobiec przed uczestnictwem (wciągnięciem) w oszustwo podatkowe związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowym.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, specjalista w dziedzinie podatku VAT, długoletni współpracownik SKwP.

 

Proszę o dokonanie przedpłaty do 21.05.2019 na konto bankowe SKwP Kraków.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293, 690 669 247
E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO