Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZAKOPANE - BILANS 2019 VAT I CIT

ZAKOPANE - BILANS 2019 VAT I CIT

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-10-12
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
1000,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu " BILANS 2019 VAT I CIT"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 14 godzin lekcyjnych plus 2 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Szkolenie dotyka problematyki najczęściej występującej przy rozliczaniu VAT i CIT w firmie i jest podsumowaniem zmian wprowadzonych w roku 2019. Równocześnie uczestnicy poznają zmiany do ustawy i co istotniejsze jak to wpłynie na ich codzienne obowiązki zawodowych. Ponadto, na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki do natychmiastowego stosowania w odniesieniu do każdego z omawianych tematów programu szkolenia. Zagadnienia te mają charakter uniwersalny i większość z nich na pewno dotyczy firmy uczestnika. Szkolenie dedykowane głównie pracownikom pionu księgowości, osobom wystawiającym faktury oraz rozliczającym zakupy w firmie. 

 

Treści kształcenia:

Podatek VAT:

Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.
1.Rodzaje transakcji - omówienie pojęć oraz sposobu ich identyfikacji
2.Obowiązek podatkowy
3.Podstawa opodatkowania, w tym transakcje wyrażone w walucie obcej
4.Pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej
5.Podatek VAT naliczony
6.JPK dotyczący ewidencji VAT
7.Omówienie zmian obowiązujących w 2019 roku
8.Wybrane zagadnienia szczegółowe


Podatek CIT:

1.Przychody, koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia.
2.Transakcje z podmiotami powiązanymi - w tym zagadnienie cienkiej kapitalizacji
3.Obowiązki płatnika dotyczące świadczeń pracowniczych i ich rozliczanie (omówienie warunków świadczeń zwolnionych od podatku oraz obowiązków dotyczących świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, przykłady różnych tytułów oraz form rozliczenia)
4.Środki trwałe oraz ich amortyzacja
5.Różnice kursowe - praktyczne przykłady.
6.Podatek naliczony i należny - w kosztach i przychodach podatkowych
7.Dotacje, subwencje i ich wpływ na rozliczenia podatkowe
8.Podatek u źródła i zagrożenia z tym związane
9.Zaliczki i rozliczanie strat z lat poprzednich
10.Odpisy aktualizacyjne 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

 Informacje dodatkowe

 

Odpłatność :

 

1000,00  -  transport własny

 

Odpłatność dla członków zwyczajnych i członków wspierających

960,00  -  z transportem z Tarnowa

910,00  -  transport własny

 

Nr konta bankowego

BOŚ BANK 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001

Informacje o kadrze:

Wykładowca 

Wykładowca   Marcin Górski 

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO