Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wypadki przy pracy - procedura i dokumentacja

Wypadki przy pracy - procedura i dokumentacja

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Wypadki przy pracy - procedura i dokumentacja

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu, zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.


Szkolenie jest kierowane przedewszystkim do pracodawców i ich przedstawicieli, osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Wypadki przy pracy:
  1. aktualny stan prawny,
  2. definicje,
  3. pojęcie wypadku przy pracy,
  4. pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
  5. pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
  6. podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy),
  7. wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
  8. spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy,
  9. zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb bhp, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu.
 2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w zakładzie:
  1. zasady zgłaszania i rejestracji wypadków (zgłaszanie, zespół powypadkowy, wnioski i środki profilaktyczne itp.),
  2. obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem,
  3. skład i czynności zespołu powypadkowego,
  4. uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,
  5. środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy  - obowiązki pracodawcy,
  6. badania wypadkowości w zakładzie pracy,
  7. analiza wypadków  - metody, przykłady,
  8. wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
  9. rola SIP przy badaniu okoliczności wypadków.
 3. Państwowa Inspekcja Pracy a wypadek przy pracy:
  1. procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych przez pracodawców,
  2. zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku,
  3. stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku,
  4. warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej,
  5. powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.).

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Dawid Rusak, absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Wieloletni pracownik administracji państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej (20 letni staż pracy w instytucjach kontrolnych). Obecnie pełni funkcję kierowniczą w państwowej instytucji kontrolnej. Praktykę zawodową łączy z pracą naukowo-dydaktyczną.  Doświadczony i długoletni wykładowca prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy na uczelniach wyższych. Jako ekspert, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów m.in. w zakresie: legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP; szczególnej ochrony stosunku pracy, dopuszczalnych form kontroli pracowników, prawa związkowego; bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO