Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wyliczanie wynagrodzeń kierowców (pracowników delegowanych)

Wyliczanie wynagrodzeń kierowców (pracowników delegowanych)

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Wyliczanie wynagrodzeń kierowców (pracowników delegowanych)."


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

Wyliczanie wynagrodzeń kierowców:

1. Wykaz źródeł prawa regulujących obowiązek wypłaty płacy minimalnej krajowej oraz płacy minimalnej międzynarodowej pracownika delegowanego.

2. Analiza składników wynagrodzenia zasadniczego i płacy minimalnej na gruncie prawa polskiego.

3. Wstępna analiza składników wynagrodzenia pracowników delegowanych do pracy za granicą na gruncie uregulowań UE.

4. Szczegółowa analiza zasad dopuszczalności zaliczenia poszczególnych składników wynagrodzeniowych i około-wynagrodzeniowych na poczet płacy minimalnej delegowanych pracowników mobilnych (kierowców).

5. Analiza podstawowych zasad wyboru właściwości prawa kraju, stanowiącego podstawę ustalenia podstawy wymiaru składek społecznych (ZUS).

6. Wybór właściwości prawa kraju, stanowiącego podstawę naliczania wymiaru składek podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników mobilnych (kierowców).

7. Wymóg posiadania przedstawiciela zagranicznego i jego rola w zakresie przechowywania dokumentacji pracownika delegowanego na gruncie uregulowań poszczególnych krajów UE.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest - Pan Mariusz Miąsko - prawnik, przedsiębiorca, wynalazca, autor i współautor 250 publikacji prawnych

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO