Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wykorzystanie ulgi B plus R oraz Innovation Box w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe

Wykorzystanie ulgi B plus R oraz Innovation Box w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Wykorzystanie ulgi B plus R oraz Innovation Box w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Definicja prac B+R:
  a) Czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego?
  b) Kto może prowadzić prace B+R?
  c) Jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?
 2. Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja:
  a) Koszty pracownicze
  b) Materiały i surowce
 3. Zasady odliczenia:
  a) Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
  b) Zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu
  c) Zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty
 4. System ewidencji i dokumentacji prac B+R:
  a) Ewidencja księgowa (polityka rachunkowości, ZPK, ujęcie księgowe prac B+R)
  b) Dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy, plany itp.)
  c) Dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy obowiązków, karty stanowiskowe itp.)
 5. Procedura wdrożenia ulgi B+R:
  a) Ocena opłacalności
  b) Wdrożenie ulgi B+R
  c) Bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R
  d) Rozwój prac B+R
 6. Przykładowe wykorzystanie ulgi B+R w różnych branżach.
 7. Innovation Box:
  a) Czym są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej?
  b) Jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?
 8. Dyskusja i pytania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Patryk Prus - prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO