Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img WYBRANE ZAGADNIENIA OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

WYBRANE ZAGADNIENIA OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

Miasto:
Tarnów
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:  "WYBRANE  ZAGADNIENIA  OPODATKOWANIA  PODATKIEM  OD  TOWARÓW I  USŁUG W  OBROCIE  KRAJOWYM"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

DOKUMENTY DO KFS

ZAŚWIADCZENIE

RIS

MSUES

Treści kształcenia:

1. Podstawa opodatkowania.

Podstawa opodatkowania definicja. Podstawa opodatkowania zwiększenia. Podstawa opodatkowania obniżenia. Elementy nie objęte podstawą opodatkowania. Korekta podstawy opodatkowania. Nieodpłatne przekazanie towarów, a podstawa opodatkowania. Podstawa opodatkowania z tytułu WNT, importu usług, importu towarów, dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca, dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju. Wkład niepieniężny (aport).

2. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zasada ogólna. Usługi i dostawy towarów ciągłe. Otrzymanie całości lub części zapłaty. Wystawienie faktury. Zaliczka. Mały podatnik. Import towarów. Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju. Przykłady praktyczne. Studium przypadków. Obowiązek podatkowy w orzecznictwie sadów administracyjnych.

3. Podatek naliczony.

Źródła powstania podatku naliczonego. Termin odliczenia podatku naliczonego. Podatek naliczony z tytułu WNT, importu towarów, importu usług, dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca. Podatek naliczony związany z pojazdami samochodowymi. Korekta podatku naliczonego związanego z pojazdami samochodowymi. Nieruchomość wykorzystywana do celów działalności gospodarczej jak i do celów osobistych, a podatek naliczony. Częściowe odliczanie podatku naliczonego. Korekta podatku naliczonego w związku z częściowym odliczaniem podatku naliczonego.

Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego. Przykłady praktyczne. Studium przypadków. Podatek naliczony w orzecznictwie sadów administracyjnych.

4. Ulga na złe długi.

Korekta w zakresie podatku należnego. Korekta w zakresie podatku naliczonego. Ulga na złe długi w orzecznictwie sadów administracyjnych.

5. Revers charge w obrocie krajowym.

Dostawa towarów i świadczenie usług, a odwrotne obciążenie w obrocie krajowym. Warunki po stronie dostawcy. Warunki po stronie nabywcy. Przedmiot odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Usługi budowlane mechanizm odwrotnego obciążenia. Faktura, a odwrotne obciążenie. Korekta transakcji „z odwrotnym obciążeniem”. Podatek naliczony związany z czynnościami podlegającymi zasadzie odwrotnego obciążenia. Przykłady praktyczne. Studium przypadków. Revers charge w orzecznictwie sadów administracyjnych.

6. Miejsce dostawy towarów  (opodatkowania) - wybrane zagadnienia.

Towary wysyłane lub transportowane. Towary nie wysyłane lub nie transportowane. Transakcje łańcuchowe. Przykłady praktyczne. Studium przypadków. Podatek naliczony w orzecznictwie sadów administracyjnych.

7. Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług - wybrane zagadnienia.

Usługi świadczone na rzecz podatnika – zasada ogólna. Usługi świadczone na rzecz podatnika – wyjątki. Usługi świadczone na rzecz nie podatnika – zasada ogólna. Usługi świadczone na rzecz nie podatnika – wyjątki. Przykłady praktyczne. Studium przypadków. Podatek naliczony w orzecznictwie sadów administracyjnych.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

Informacje o kadrze

Wykładowcą na kursie jest doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca SKwP.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO